Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto Spartan Trainer Wrist HR Používateľská príručka - 2.6

Trasy

Pomocou hodiniek Suunto Spartan Trainer Wrist HR sa môžete nechať navigovať po trasách. Naplánujte si trasu v aplikácii Suunto a pri ďalšej synchronizácii ju preneste do hodiniek.

Navigovanie po trase:

 1. Stlačením pravého horného tlačidla otvorte spúšťač.
 2. Prejdite na položku ** (Navigácia)** a stlačte stredné tlačidlo.

  Navigation icon Trainer

 3. Prejdite na položku Routes a stlačením stredného tlačidla otvorte svoj zoznam trás.

  Routes list Trainer

 4. Prejdite na trasu, po ktorej chcete navigovať, a stlačte stredné tlačidlo.

 5. Stlačením pravého horného tlačidla spustite navigáciu.
 6. Keď kedykoľvek znovu stlačíte pravé horné tlačidlo, navigácia sa zastaví.

  Route overview Trainer

V podrobnom zobrazení možno stlačením stredného tlačidla zväčšiť alebo zmenšiť zobrazenie. Pravým horným a pravým dolným tlačidlom môžete upraviť úroveň zväčšenia.

Route zoom Trainer

Keď ste na displeji navigácie, stlačením dolného tlačidla môžete otvoriť zoznam skratiek. Pomocou skratiek získate rýchly prístup k navigačným akciám, ako sú napríklad uloženie aktuálnej polohy alebo výber trasy na navigovanie.

Všetky športové režimy s GPS majú aj možnosť výberu trasy. Pozri Navigovanie počas cvičenia.

Navigačné pokyny

Pri navigácii po trase vám hodinky pomôžu zostať na správnej ceste tak, že počas trasy budú poskytovať ďalšie upozornenia.

Napríklad ak prejdete viac ako 100 m (330 ft) mimo trasy, hodinky vás upozornia, že nie ste na správnej trase, aj na to, keď sa vrátite späť na trasu.

Keď dosiahnete zastávku POI na trase, zobrazí sa informačné vyskakovacie okno obsahujúce vzdialenosť a odhadovaný čas trasy (ETE) k ďalšej zastávke alebo POI.

POZNÁMKA:

Ak navigujete po trase, ktorá pretína samu seba, ako vidieť na obrázku 8, a na križovatke zabočíte nesprávne, hodinky usúdia, že úmyselne idete po inej trase. Hodinky ukážu ďalšiu zastávku na základe aktuálneho, nového smeru pohybu. Takže sledujte svoju cestu breadcrumb, aby bolo zaistené, že pri navigovaní po komplikovanej trase idete správnym smerom.

Navigovanie podľa nadmorskej výšky

Ak sa navigujete po trase, ktorá obsahuje informácie o nadmorskej výške, môžete navigovať aj na základe stúpania a klesania pomocou displeja profilu nadmorskej výšky. Keď sa nachádzate na hlavnom navigačnom displeji (kde sa zobrazuje vaša trasa), stlačením stredného tlačidla prepnite na displej profilu nadmorskej výšky.

Na displeji profilu nadmorskej výšky sa zobrazujú tieto informácie:

 • hore: vaša aktuálna nadmorská výška
 • v strede: výškový profil zobrazujúci vašu aktuálnu pozíciu
 • dole: zostávajúce stúpanie alebo klesanie (stlačením ľavého horného tlačidla zmeníte zobrazenie)

Navigovanie podľa nadmorskej výšky hodiniek Trainer

Ak sa počas navigovania podľa nadmorskej výšky príliš vzdialite od trasy, hodinky na displeji profilu nadmorskej výšky zobrazia hlásenie Off route (Mimo trasy). Ak sa zobrazí toto hlásenie, prejdite na displej navigovania po trase a vráťte sa na trasu, potom sa vráťte na navigovanie podľa nadmorskej výšky.

Table of Content