Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto 5 Käyttöopas

Asetusten muokkaaminen

Asetusten säätäminen:

 1. Paina oikeata yläpainiketta, kunnes näet asetuskuvakkeen, ja avaa asetusvalikko painamalla keskipainiketta.

  Settings icon

 2. Selaa asetusvalikkoa painamalla oikeata ylä- tai alapainiketta.

  SF3 Settings

 3. Vieritä haluaamasi asetukseen ja valitse se painamalla keskipainiketta. Siirry valikossa takaisin painamalla vasenta alapainiketta.

 1. Jos asetuksen arvoa voi säätää, muuta arvoa painamalla oikeata ylä- tai alapainiketta.

  Backlight mode

 2. Päällä/pois-asetusten arvoa voi muuttaa painamalla keskipainiketta.

  Alarm setting

VINKKI:

Pääset myös yleisiin asetuksiin pikavalintavalikosta pitämällä keskipainiketta painettuna.

InContext menu

Sisällysluettelo