Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Ambit2 R Käyttöopas - 2.0

POI-kohteisiin navigoiminen

Sijainnin lisääminen POI-kohteeksi

Voit tallentaa kulloisenkin sijaintisi tai määritellä sijainnin Suunto Ambit2 R:ään POI-kohteeksi eli kiinnostavaksi kohteeksi. Voit navigoida tallennettuihin kiinnostaviin kohteisiin halutessasi, esimerkiksi harjoituksen aikana.

Kellon muistiin mahtuu enintään 100 kiinnostavaa kohdetta. Huomaa, että reitit tallennetaan samaan muistiin. Jos esimerkiksi luot reitin, jossa on 60 reittipistettä, kelloon mahtuu enää 40 kiinnostavaa kohdetta.

Voit valita kiinnostavan kohteen tyypin (kuvakkeen) ja nimen ennalta määritetystä luettelosta. Movescountissa voit nimetä kiinnostavat kohteet vapaasti. Ennalta määritetyt kuvakkeet on lueteltu Kuvakkeet.

Voit tallentaa sijaintisi kiinnostavaksi kohteeksi seuraavasti:

 1. Siirry asetusvalikkoon valitsemalla GPS-aktivoitu urheilutila ja pidä Next-painike painettuna.
 2. Siirry Navigointi-valikon kohdalle Start Stop -painikkeen avulla ja avaa valikko painamalla Next-painiketta.
 3. Valitse Sijainti painamalla Next-painiketta.
 4. Vaihda pituus- ja leveysastearvot manuaalisesti valitsemalla Nykyinen tai Määritä.
 5. Tallenna sijainnin tiedot painamalla Start Stop -painiketta.
 6. Valitse kiinnostavan kohteen tyyppi sijaintia varten. Selaa kiinnostavien kohteiden tyyppejä Start Stop- ja Light Lock -painikkeiden avulla. Valitse kiinnostavan kohteen tyyppi Next-painikkeella.
 7. Valitse sopiva nimi sijainnille. Selaa nimivaihtoehtoja Start Stop- ja Light Lock -painikkeiden avulla. Valitse haluamasi nimi painamalla Next-painiketta.
 8. Tallenna kiinnostava kohde painamalla Start Stop -painiketta.

adding POI AMBIT2 R

VINKKI:

Movescountissa voit luoda kiinnostavia kohteita valitsemalla niitä kartalta tai syöttämällä niiden koordinaatit. Suunto Ambit2 R:n ja Movescountin kiinnostavat kohteet synkronoidaan aina, kun yhdistät kellon Movescountiin.

Navigoiminen POI-kohteeseen

Suunto Ambit2 R sisältää GPS-navigointitoiminnon, jonka avulla voit suunnistaa aiemmin POI-kohteiksi eli kiinnostaviksi kohteiksi tallennettuihin paikkoihin.

HUOMAUTUS:

Navigointi on mahdollista myös harjoituksen tallentamisen aikana, lisätietoja:Navigoiminen harjoituksen aikana.

Voit navigoida kiinnostavan kohteen luo seuraavasti:

 1. Siirry asetusvalikkoon valitsemalla GPS-aktivoitu urheilutila ja pidä Next-painike painettuna.
 2. Siirry Navigointi-valikon kohdalle Start Stop -painikkeen avulla ja avaa valikko painamalla Next-painiketta.
 3. Siirry Light Lock -painikkeella POI (Kiinnostavat koht.) -kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta.
  Kello näyttää tallennettujen kiinnostavien kohteiden määrän ja uusia kiinnostavia kohteita varten käytettävissä olevan tilan.
 4. Siirry Start Stop- ja Light Lock -painikkeiden avulla sen kiinnostavan kohteen kohdalle, jonka luo haluat navigoida, ja valitse se sitten painamalla Next-painiketta.
 5. Valitse Navigoi painamalla Next-painiketta. Kun käytät kompassia ensimmäisen kerran, se on kalibroitava. Lisätietoja: Kompassin kalibroiminen. Kun kompassi on aktivoitu, kello alkaa hakea GPS-signaalia. Kun signaali on saatu, kello näyttää ilmoituksen GPS löydetty.
 6. Aloita suunnistaminen kiinnostavan kohteen luo. Kello näyttää seuraavat tiedot:
 7. suunnan kohteeseesi (lisätietoja alla)
 8. etäisyys kohteesta
 9. Kello ilmoittaa, kun olet saapunut kohteeseesi.

navigating POI AMBIT2 R

Kun olet paikoillasi tai liikut hitaasti (alle 4 km/h), kello näyttää suuntasi kiinnostavaan kohteeseen (tai reittipisteeseen, jos navigoit reittiä) kompassin suuntiman perusteella.

navigating POI stationary Ambit2

Kun olet liikkeellä (yli 4 km/h), kello näyttää suuntasi kiinnostavaan kohteeseen (tai reittipisteeseen, jos navigoit reittiä) GPS-tietojen perusteella.

Punainen kolmio osoittaa suuntiman eli suunnan kohteeseesi. Näytön yläosassa olevat kiinteät viivat osoittavat kulkusuunnan. Voit varmistaa oikean kulkusuunnan kohdistamalla kolmion viivojen sisään.

navigating POI moving Ambit2

POI-kohteen poistaminen

Voit poistaa POI-kohteen eli kiinnostavan kohteen seuraavasti:

 1. Siirry asetusvalikkoon valitsemalla GPS-aktivoitu urheilutila ja pidä Next-painike painettuna.
 2. Siirry Navigointi-valikon kohdalle Start Stop -painikkeen avulla ja avaa valikko painamalla Next-painiketta.
 3. Siirry Light Lock -painikkeella POI (Kiinnostavat koht.) -kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta.
  Kello näyttää tallennettujen kiinnostavien kohteiden määrän ja uusia kiinnostavia kohteita varten käytettävissä olevan tilan.
 4. Siirry Start Stop- ja Light Lock -painikkeiden avulla poistettavan kiinnostavan kohteen kohdalle ja valitse se sitten painamalla Next-painiketta.
 5. Siirry Poista-kohtaan painamalla Start Stop -painiketta. Vahvista valinta painamalla Next-painiketta.
 6. Vahvista toiminto painamalla Start Stop -painiketta.

deleting POI AMBIT2 R

HUOMAUTUS:

Kun poistat kiinnostavan kohteen Movescountissa ja synkronoit Suunto Ambit2 R:, kiinnostava kohde poistetaan kellosta, mutta Movescountissa se vain poistetaan käytöstä.

Sisällysluettelo