Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Syysale: Jopa -40% valikoiduista urheilukelloista! Osta nyt

Suunto Ambit2 R Käyttöopas - 2.0

Takuu

SUUNNON RAJOITETTU TAKUU

Suunto takaa, että tämän rajoitetun takuun ehtojen mukaisesti Suunto tai Suunnon valtuuttama huoltopiste (jäljempänä Huoltopiste) korjaa tuotteen takuuaikana ilmenevät materiaali- tai valmistusviat maksutta oman harkintansa mukaan joko a) korjaamalla tuotteen, b) vaihtamalla tuotteen tai c) palauttamalla tuotteen ostohinnan. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpanokelpoinen vain siinä maassa, josta tuote on hankittu, ellei voimassa oleva lainsäädäntö edellytä muuta.

Takuuaika

Rajoitetun takuun takuuaika alkaa tuotteen alkuperäisestä jälleenmyyntipäivästä. Näyttölaitteiden takuuaika on kaksi (2) vuotta. Kuluvien osien ja lisävarusteiden, mukaan lukien muun muassa POD-laitteet ja sykemittarit, takuuaika on yksi (1) vuosi.

Ladattavien akkujen varauksen pitokyky heikkenee ajan kuluessa. Suunnon takuu kattaa akun vaihdon yhden vuoden tai 300 latauskerran ajan (sen mukaan, kumpi toteutuu aiemmin), mikäli varauksen pitokyky heikkenee epänormaalisti akun viallisuuden takia.

Poikkeukset ja rajoitukset

Tämä rajoitettu takuu ei koske

    1. tavallista kulumista, b) varomattoman käsittelyn aiheuttamia vikoja eikä c) vikoja tai vahinkoja, jotka johtuvat väärinkäytöstä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä;
  1. käyttöoppaita ja kolmannen osapuolen toimittamia tuotteita;
  2. vikoja tai väitettyjä vikoja, jotka ovat aiheutuneet siitä, että tuotetta on käytetty yhdessä jonkin muun kuin Suunnon valmistaman tai toimittaman tuotteen, lisävarusteen, ohjelmiston ja/tai palvelun kanssa;

Tämä rajoitettu takuu ei ole täytäntöönpanokelpoinen, jos

  1. tuotteen kotelo on avattu ohjeiden vastaisesti;
  2. tuotteen korjaukseen on käytetty muita kuin valtuutettuja varaosia tai jos valtuuttamaton huoltoliike on muuttanut tuotetta tai korjannut sen;
  3. tuotteen sarjanumero on poistettu, muutettu tai tehty lukukelvottomaksi millä tahansa tavalla, jonka Suunto yksinomaisen harkintansa mukaan katsoo täyttävän tämän kohdan ehdot;
  4. tuote on altistettu kemikaaleille, kuten hyttyskarkotteille.

Suunto ei takaa tuotteen käytön keskeytyksettömyyttä tai virheettömyyttä eikä tuotteen yhteentoimivuutta kolmansien osapuolten toimittamien laitteiden ja ohjelmistojen kanssa.

Suunto-takuupalvelun saatavuus

Suunto-takuupalvelua varten tarvitaan tuotteen ostotodistus. Ohjeita takuupalvelun käyttöön saat osoitteesta www.suunto.com/support. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat tarkennuksia, voit hyödyntää kyseisen sivuston kattavaa tukiaineistoa tai kysyä neuvoa suoraan Suunnon asiakaspalvelusta. Voit myös soittaa Suunnon asiakaspalveluun tämän asiakirjan lopussa oleviin puhelinnumeroihin. Suunnon asiantunteva asiakastuki auttaa ongelmatilanteissa ja tekee tarvittaessa tuotteelle vianmäärityksen puhelun aikana.

Vastuurajoitus

Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa tämä rajoitettu takuu on ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino, ja se korvaa kaikki muut takuut, sekä suorat että epäsuorat. Suunto ei vastaa mistään erityisistä, satunnaisista, rangaistusperusteisista tai seuraamuksellisista vahingoista, kuten odotetun tuoton menettämisestä, tietojen katoamisesta, käytön estymisestä, pääomakustannuksista, korvaavien laitteiden tai palvelujen hankkimisesta tai kolmansien osapuolten vaateista johtuvista vahingoista, tuotteen ostamisesta tai käytöstä johtuvista omaisuusvahingoista tai takuurikkomuksesta, sopimusrikkomuksesta, laiminlyönnistä, törkeästä oikeudenloukkauksesta tai muusta oikeudellisesta tai vastaavasta perusteesta johtuvasta vahingosta, vaikka Suunto olisi ollut tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Suunto ei ole vastuussa takuupalvelun tuottamisesta.

Sisällysluettelo