Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

SUUNNON JOULULAHJAOPAS | ILMAINEN 45 PÄIVÄN PALAUTUSOIKEUS

Suunto Ambit2 R Käyttöopas - 2.0

Harjoituksen aikana

Suunto Ambit2 R antaa tietoa harjoituksestasi sen aikana. Näytettävät tiedot vaihtelevat valitun urheilutilan mukaan. Lisätietoja: Urheilutilat. Sykevyön ja GPS:n käyttäminen harjoituksen aikana antaa lisätietoja harjoiteltaessa.

Voit määrittää, minkä tietojen haluat näkyvän Suunto Ambit2 R -laitteen näytössä. Lisätietoja näyttöjen mukauttamisesta: Mukautetut urheilutilat.

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, mitä voit tehdä kellolla harjoituksen aikana:

 • Voit selata käytettävissä olevia näyttöjä painamalla Next-painiketta.
 • Voit selata käytettävissä olevia näkymiä painamalla Next-painiketta.
 • Lukitsemalla painikkeet voit estää harjoitustietojen tallennuksen lopettamisen tai kierroksen määrittämisen juostuksi vahingossa. Voit lukita painikkeet pitämällä Light Lock -painiketta painettuna.
 • Voit pysäyttää harjoitustietojen tallennuksen painamalla Start Stop -painiketta. Tämä pysäytys näkyy harjoitustiedoissa kierrosmerkintänä. Voit jatkaa tallennusta painamalla Start Stop -painiketta uudelleen.

Kuljetun reitin tallentaminen

Suunto Ambit2 R voi tallentaa erilaisia tietoja harjoituksen aikana valitun urheilutilan mukaan.

Jos käytät GPS-paikannusta tallennuksen aikana, Suunto Ambit2 R tallentaa myös kulkemasi reitin. Voit tarkastella sitä myöhemmin Suunto appissa. Reitin tallennuksen aikana näytön yläosassa näkyy tallennuskuvake ja GPS-kuvake.

Kierrosten laskenta

Kierroslaskennan voi tehdä harjoituksen aikana joko manuaalisesti tai automaattisesti määrittämällä automaattisen kierroslaskennan laskentavälin Movescountissa. Automaattisessa kierroslaskennassa Suunto Ambit2 R tallentaa kierrosmäärän Movescountiin määritetyn kierroksen pituuden perusteella.

Manuaalisessa kierroslaskennassa on painettava Back Lap -painiketta harjoituksen aikana aina kierroksen täyttyessä.

Suunto Ambit2 R näyttää seuraavat tiedot:

 • ylärivi: väliaika (kesto tallennuksen aloittamisesta)
 • keskirivi: kierroksen järjestysnumero
 • alarivi: kierrosaika.

laps Ambit2

HUOMAUTUS:

Harjoituksen yhteenvedossa näytetään aina vähintään yksi kierros eli harjoitus kokonaisuudessaan sen alusta loppuun. Harjoituksen aikana tallennetut kierrokset näkyvät lisäkierroksina.

Korkeuden tallentaminen

Suunto Ambit2 R tallentaa kaiken korkeussuuntaisen liikkeen tallennuksen käynnistämisen ja pysäyttämisen välisenä aikana. Jos harjoitusohjelmaasi kuuluu harjoituksia, jotka tehdään korkeudeltaan vaihtelevassa maastossa, voit tallentaa korkeuden muutokset ja katsoa tallennetut tiedot myöhemmin.

Voit tallentaa korkeuden seuraavasti:

 1. Siirry aloitusvalikkoon painamalla Start Stop -painiketta.
 2. Valitse Harjoitus-vaihtoehto painamalla Next-painiketta.
 3. Selaa urheilutiloja Start Stop- ja Light Lock -painikkeiden avulla ja valitse haluamasi urheilutila painamalla Next-painiketta.
 4. Odota, että kello ilmoittaa sykkeen ja/tai GPS-signaalin löytyneen tai valitse Myöhemmin painamalla Start Stop -painiketta. Kello jatkaa sykkeen/GPS-signaalin hakemista. Aloita tallennus painamalla Start Stop -painiketta.

recording altitude

HUOMAUTUS:

Suunto Ambit2 R käyttää GPS:ää korkeuden mittaamiseen.

Kompassin käyttäminen harjoituksen aikana

Voit ottaa kompassin käyttöön ja lisätä sen mukautettuun urheilutilaan harjoituksen aikana.

Voit käyttää kompassia harjoituksen aikana seuraavasti:

 1. Siirry urheilutilaan ja avaa asetusvalikko pitämällä Next-painiketta painettuna.
 2. Siirry Light Lock -painikkeella Aktivoi-kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta.
 3. Siirry Light Lock -painikkeella Kompassi-kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta.
 4. Kompassi näkyy mukautetun urheilutilan viimeisenä näyttönä.

using compass during exercise Ambit2

Voit poistaa kompassin käytöstä valitsemalla asetusvalikosta uudelleen Aktivoi ja valitsemalla sitten Lopeta kompassi.

Intervalliajastimen käyttäminen

Voit lisätä kuhunkin mukautettuun urheilutilaan intervalliajastimen Movescountissa. Jos haluat lisätä intervalliajastimen urheilutilaan, valitse ensin urheilutila ja siirry sitten lisäasetuksiin. Kun yhdistät Suunto Ambit2 R -laitteesi seuraavan kerran Movescount-tiliisi, intervalliajastin synkronoidaan laitteeseen.

Voit määrittää intervalliajastimeen seuraavat tiedot:

 • intervallityyppi (Liike tai Lepo)
 • molempien intervallityyppien kesto aikana tai matkana
 • intervallitoistojen määrä.
HUOMAUTUS:

Jos et määritä intervallitoistojen määrää Movescountissa, intervalliajastin jatkaa toimintaansa, kunnes se on toistettu 99 kertaa.

Voit aktivoida intervalliajastimen tai poistaa sen käytöstä seuraavasti:

 1. Siirry urheilutilaan ja avaa asetusvalikko pitämällä Next-painiketta painettuna.
 2. Siirry Light Lock -painikkeella Aktivoi-kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta.
 3. Siirry Start Stop -painikkeella Intervalliajastin-kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta.
 4. Aseta intervalliajastin On/Off-tilaan Start Stop- tai Light Lock -painikkeen avulla ja hyväksy asetus painamalla Next-painiketta. Kun intervalliajastin on aktiivinen, näytön yläosassa näkyy intervallikuvake.

using interval timer

Navigoiminen harjoituksen aikana

Jos haluat juosta reitin tai juosta kiinnostavaan kohteeseen (POI), voit valita Harjoitus-valikosta vastaavan oletusurheilutilan (Juokse reitti, Juokse kohteelle) ja aloittaa navigoinnin välittömästi.

Voit harjoituksesi aikana navigoida reitin tai kiinnostavaan kohteeseen myös muissa GPS-aktivoiduissa urheilutiloissa.

Voit navigoida harjoituksen aikana seuraavasti:

 1. Kun olet urheilutilassa ja GPS on aktivoitu, avaa asetusvalikko pitämällä Next-painiketta painettuna.
 2. Valitse Navigointi painamalla Next-painiketta.
 3. Siirry Light Lock -painikkeella POI (Kiinnostavat koht.)- tai Reitit-kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta.
  Navigointiopas näkyy valitun urheilutilan viimeisenä näyttönä.

navigating during exercise Ambit2

Voit poistaa navigoinnin käytöstä valitsemalla asetusvalikosta uudelleen Navigointi ja valitsemalla sitten Lopeta navigointi.

Navigoiminen takaisin lähtöpaikkaan harjoituksen aikana

Suunto Ambit2 R tallentaa automaattisesti harjoituksesi lähtöpaikan, jos käytät GPS:ää. Harjoituksen aikana voit asettaa Suunto Ambit2 R -laitteen opastamaan sinut takaisin lähtöpaikkaan (tai paikkaan, jossa GPS-paikannustiedot saatiin) käyttämällä Palaa alkuun -toimintoa.

Voit käyttää paluunavigointia harjoituksen aikana seuraavasti:

 1. Siirry urheilutilaan ja avaa asetusvalikko pitämällä Next-painiketta painettuna.
 2. Valitse Navigointi painamalla Next-painiketta.
 3. Siirry valinnan Palaa alkuun kohdalle käyttämällä Start Stop -painiketta ja vahvista valinta painamalla Next-painiketta. Navigointiopas näkyy valitun urheilutilan viimeisenä näyttönä.

finding back

Reitti takaisin -toiminnon käyttäminen

Reitti takaisin -toiminnolla voit jäljittää reittisi milloin tahansa harjoituksen aikana. Suunto Ambit2 R luo väliaikaiset reittipisteet, jotka johdattavat sinut takaisin lähtöpisteeseesi.

Jos haluat jäljittää reitin takaisin harjoituksen aikana:

 1. Siirry urheilutilaan ja avaa asetusvalikko pitämällä Next-painiketta painettuna.
 2. Valitse Navigointi painamalla Next-painiketta.
 3. Siirry valinnan Reitti takaisin kohdalle käyttämällä Start Stop -painiketta ja vahvista valinta painamalla Next-painiketta.

using track back

Voit nyt aloittaa navigoinnin takaisin aivan kuten reittinavigoinnissakin. Lisätietoja reittinavigoinnista: Navigoinnin aikaiset toimet.

Reitti takaisin -toimintoa voidaan käyttää myös lokikirjaan tallennetuista, GPS-tietoa sisältävistä harjoituksista. Toimi kuten kohdassa Reittinavigointi. Siirry Reitit-kohdan sijaan Lokikirja-kohtaan ja valitse loki, johon haluat navigoida.

Autopause

Autopause (Automaattinen keskeytys) -toiminto pysäyttää harjoituksen tallennuksen, kun nopeus on alle 2 km/h. Tallennusta jatketaan automaattisesti, kun nopeus ylittää jälleen 3 km/h.

Movescountissa voit ottaa autopause-toiminnon käytöstä ja ottaa sen käyttöön haluamissasi urheilutiloissa. Voit aktivoida autopause-toiminnon myös harjoituksen aikana.

Voit ottaa autopause-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä harjoituksen aikana seuraavasti:

 1. Siirry urheilutilaan ja avaa asetusvalikko pitämällä Next-painiketta painettuna.
 2. Siirry Light Lock -painikkeella Aktivoi-kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta.
 3. Siirry Start Stop -painikkeella Autopause-kohtaan ja valitse se painamalla Next-painiketta.
 4. Aseta autopause On/Off-tilaan Start Stop- tai Light Lock -painikkeen avulla ja hyväksy asetus painamalla Next-painiketta.

autopause Ambit2

Sisällysluettelo