Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Ambit2 R Käyttöopas - 2.0

Reittinavigointi

Reitin lisääminen

Voit luoda reitin Movescountissa tai tuoda toisella kellolla luomasi reitin tietokoneeltasi Movescountiin. Voit myös tallentaa reitin Suunto Ambit2 R:llä ja siirtää reitin sitten Movescountiin, lisätietoja on Kuljetun reitin tallentaminen.

Voit lisätä reitin seuraavasti:

 1. Siirry osoitteeseen www.movescount.com. Tuo tai luo sitten reitti sivuston ohjeiden mukaan.
 2. Aktivoi Suuntolink ja kytke Suunto Ambit2 R tietokoneeseen Suunnon USB-kaapelilla. Reitti siirretään kelloon automaattisesti.
HUOMAUTUS:

Varmista, että olet valinnut Movescountista reitin, jonka haluat siirtää Suunto Ambit2 R:ään.

Reittinavigointi

Voit navigoida pitkin reittiä, jonka olet ladannut Suunto Ambit2 R -laitteeseen Movescountista, lisätietoja: Reitin lisääminen.

HUOMAUTUS:

Voit navigoida myös urheilutilassa. Lisätietoja: Navigoiminen harjoituksen aikana.

Reittinavigointi toimii seuraavasti:

 1. Siirry asetusvalikkoon valitsemalla GPS-aktivoitu urheilutila ja pidä Next-painike painettuna.
 2. Siirry Navigointi-valikon kohtaan Start Stop -painikkeen avulla ja avaa valikko painamalla Next-painiketta.
 3. Siirry Reitit-valikon kohdalle Start Stop -painikkeen avulla ja avaa valikko painamalla Next-painiketta. Ensin näkyviin tulee kelloon tallennettujen reittien määrä ja sitten luettelo reiteistä.
 4. Siirry haluamasi reitin kohdalle Start Stop- ja Light Lock -painikkeiden avulla. Vahvista valinta painamalla Next-painiketta.
 5. Kello näyttää kaikki valitun reitin reittipisteet. Siirry aloituspaikkana käytettävän reittipisteen kohdalle Start Stop- ja Light Lock -painikkeiden avulla. Hyväksy painamalla Next-painiketta.
 6. Valitse Navigoi painamalla Next-painiketta.
 7. Jos valittu reittipiste on keskellä reittiä, Suunto Ambit2 R pyytää valitsemaan, kumpaan suuntaan reittiä haluat kulkea. Valitse Eteenpäin painamalla Start Stop -painiketta tai Taaksepäin painamalla Light Lock -painiketta. Jos valittu reittipiste on reitin ensimmäinen, Suunto Ambit2 R navigoi reitin eteenpäin (ensimmäisestä reittipisteestä viimeiseen). Jos valittu reittipiste on reitin viimeinen, Suunto Ambit2 R navigoi reitin käänteisesti (viimeisestä reittipisteestä ensimmäiseen).
 8. Kun käytät kompassia ensimmäisen kerran, se on kalibroitava. Lisätietoja: Kompassin kalibroiminen. Kun kompassi on aktivoitu, kello alkaa hakea GPS-signaalia. Kun signaali on saatu, kello näyttää ilmoituksen GPS löydetty.
 9. Aloita suunnistaminen reitin ensimmäisen reittipisteen luo. Kello ilmoittaa, kun alat lähestyä reittipistettä, ja alkaa automaattisesti navigoinnin reitin seuraavan reittipisteen luo.
 10. Ennen saapumista reitin viimeiselle reittipisteelle kello ilmoittaa, että olet saapunut kohteeseesi.

navigating route AMBIT2 R

navigating route2 Ambit2

Voit ohittaa reitin reittipisteen seuraavasti:

 1. Avaa asetusvalikko reittinavigoinnin aikana pitämällä Next-painiketta painettuna.
 2. Valitse Navigointi painamalla Next-painiketta.
 3. Siirry valinnan Ohita reittipiste kohdalle käyttämällä Start Stop -painiketta ja vahvista valinta painamalla Next-painiketta. Kello ohittaa reittipisteen ja aloittaa navigoinnin suoraan reitin seuraavaan reittipisteeseen.

skipping waypoint Ambit2

Navigoinnin aikaiset toimet

Navigoinnin aikana voit siirtyä seuraavien näkymien välillä painamalla View-painiketta:

 1. Koko reitin näyttävä täysi reittinäkymä.
 2. Suurennettu reittinäkymä. Oletusarvon mukaan suurennettu näkymä vastaa 200 metrin / 0,125 mailin aluetta tai suurempaa aluetta, jos olet kaukana suunnitellusta reitistä. Voit muuttaa kartan suuntaa kellon asetuksista kohdasta Yleiset / Kartta.
 3. reittipistenavigoinnin näkymä

during navigation Ambit2

Täysi reittinäkymä

Täysi reittinäkymä sisältää seuraavat tiedot:

 • (1) Nuoli, joka ilmaisee nykyisen sijaintisi ja etenemissuunnan.
 • (2) Reitin seuraava reittipiste.
 • (3) Reitin ensimmäinen ja viimeinen reittipiste.
 • (4) Lähin kiinnostava kohde (POI) näkyy kuvakkeena.
 • (5) Täyden reittinäkymän mittakaavan ilmaiseva asteikko.

fulltrack view Ambit2

HUOMAUTUS:

Täydessä reittinäkymässä pohjoinen on aina ylhäällä.

Reittipistenavigoinnin näkymä

Reittipistenavigoinnin näkymä sisältää seuraavat tiedot:

 • (1) Seuraavan reittipisteen suuntaa osoittava nuoli.
 • (2) Etäisyys seuraavaan reittipisteeseen.
 • (3) Seuraava reittipiste, jota kohti kuljet.

waypoint view Ambit2

Reitin poistaminen

Voit poistaa reittejä ja poistaa niitä käytöstä Movescountissa.

Voit poistaa reitin seuraavasti:

 1. Siirry osoitteeseen www.movescount.com ja poista reitti tai poista se käytöstä sivuston ohjeiden mukaan.
 2. Aktivoi Suuntolink ja kytke Suunto Ambit2 R tietokoneeseen Suunnon USB-kaapelilla. Kun asetukset synkronoidaan, reitti poistetaan kellosta automaattisesti.

Sisällysluettelo