Mittayksiköiden vaihtaminen

Suunto Core Käyttöopas -

Mittayksiköiden vaihtaminen

units-valikossa määritetään esimerkiksi seuraavat mittayksiköt:

 • time: aika (24/12 h)
 • date: päivämäärän muoto (pp.kk/kk.pp)
 • temperature: lämpötilan yksikkö (°C/°F eli Celsius/Fahrenheit)
 • air pressure: ilmanpaineen yksikkö (hPa/inHg)
 • altitude: korkeus (metriä/jalkaa)

units-valikkoon siirrytään Menu-valikosta seuraavalla tavalla:

 1. Valitse Menu pitämällä Mode-painiketta painettuna Time-, Alti & Baro- tai Compass-tilassa.
 2. Vieritä valikkoa alaspäin painamalla - Light -painiketta, kunnes units tulee näyttöön.
 3. Tee valinta painamalla Mode-painiketta.

Mittayksiköt vaihdetaan seuraavalla tavalla:

 1. Vieritä units-valikon vaihtoehtoja näytössä +- ja - Light -painikkeiden avulla.
 2. Tee valinta painamalla Mode-painiketta.
 3. Muuta arvoja +- ja - Light -painikkeiden avulla ja ota valittu arvo käyttöön painamalla Mode-painiketta.
 4. Poistu Menu-valikosta painamalla Start Stop -painiketta.