Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

TILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto D4i Käyttöopas -

Säiliöpaine

Kun käytät Suunnon valinnaista langatonta lähetintä, säiliösi paine näkyy näytön vasemmassa alaosassa.

Aina kun aloitat sukelluksen, laite alkaa laskea jäljellä olevaa ilma-aikaa. 30–60 sekunnin kuluttua ensimmäinen arvio jäljellä olevasta ilma-ajasta näytetään näytön keskiosan vasemmassa laidassa.

Laskenta perustuu aina säiliön todelliseen paineen laskuun ja se mukautuu automaattisesti säiliön kokoon ja senhetkiseen ilmankulutukseen.

tank pressure Dseries

Ilmankulutuksen muutos perustuu jatkuvaan yhden sekunnin välein tehtävään painemittaukseen 30–60 sekunnin jaksoilta. Jos ilmankulutus kasvaa, jäljellä oleva ilma-aika alenee nopeasti, kun taas ilmankulutuksen aleneminen kasvattaa ilma-aikaa hitaasti. Näin vältetään tilapäisen ilmankulutuksen vähenemisen aiheuttamat liiallisen optimistiset arviot ilma-ajasta.

Jäljellä olevan ilma-ajan laskenta sisältää 35 barin (500 psi) turvamarginaalin. Tämä tarkoittaa, että jos instrumentti näyttää aika-ajan olevan nolla, ilmaa on silti vielä hieman jäljellä.

HUOMAUTUS:

Tasapainotusliivin täyttäminen vaikuttaa ajan laskentaan, koska ilmakulutus lisääntyy tilapäisesti.

Jäljellä olevaa ilma-aikaa ei näytetä, jos joko syväpysähdykset tai dekompression kattosyvyys ovat aktiivisina. Voit tarkistaa jäljellä olevan ilma-ajan pitämällä DOWN-painiketta painettuna.

Lämpötilan muutokset vaikuttavat säiliöpaineeseen ja siten myös ilma-ajan laskentaan.

Alhaisen ilmanpaineen varoitukset

Sukellustietokoneesi varoittaa sinua kahdella (2) kahden piippauksen äänimerkillä ja vilkuttamalla painenäyttöä, kun säiliöpaine laskee 50 bariin (700 psi).

Kaksi (2) kahden piippauksen äänimerkkiä annetaan, kun säiliöpaine laskee määritettyyn hälytystasoon ja kun jäljellä oleva ilma-aika on nolla.

Langaton lähetys

Säiliöpaineen lähettäminen langattomasti Suunto D4ion edellyttää seuraavia toimia:

 1. Suunnon langaton lähetin on asennettava hengityssäätimeen.
 2. Lähetin on yhdistettävä Suunto D4ion.
 3. Langaton toiminto on otettava käyttöön Suunto D4in asetuksissa.

Lähetin siirtyy virransäästötilaan, jonka tiedonsiirtotaajuus on alempi, jos säiliön paine pysyy muuttumattomana yli viiden (5) minuutin ajan.

Valinnainen lähetin lähettää pariston tyhjenemisvaroituksen (batt (batt)), kun sen pariston jännite alkaa olla vähissä. Paristovaroitus näytetään vuorotellen painelukeman kanssa. Kun saat tämän varoituksen, säiliöpainelähettimen paristo täytyy vaihtaa.

Lähettimen asentaminen ja yhdistäminen

Suosittelemme ehdottomasti, että ostaessasi Suunnon langattoman lähettimen annat Suunnon edustajan kiinnittää lähettimen hengityssäätimesi paineenalentimeen.

Laitteistolle on tehtävä painetesti asennuksen jälkeen ja tämä tavallisesti edellyttää testaajalta koulutusta.

Jotta langaton tiedonsiirto onnistuisi, lähetin ja Suunto D4i täytyy yhdistää.

Langaton lähetin käynnistyy, kun säiliön paine on yli 15 bar (300 psi). Lähetin alkaa lähettää painetietoja koodinumerolla varustettuna.

Kun Suunto D4i on enintään 0,3 m:n (1 jalan) etäisyydellä lähettimestä, se vastaanottaa ja tallentaa koodin. Lähetin ja Suunto D4i on nyt yhdistetty laitepariksi. Suunto D4i näyttää tämän jälkeen tällä koodilla vastaanottamansa painetiedot. Koodien käyttö estää tietojen sekaantumisen muiden Suunnon langatonta painelähetintä käyttävien sukeltajien kesken.

HUOMAUTUS:

Yhdistämistoiminto täytyy tavallisesti tehdä vain kerran. Se täytyy ehkä suorittaa uudelleen, jos toinen saman ryhmän sukeltaja käyttää samaa koodia.

Uuden lähetinkoodin määrittäminen:

 1. Avaa säiliön venttiili kokonaan hitaasti järjestelmän paineistamiseksi.
 2. Sulje säiliön venttiili heti.
 3. Poista paine nopeasti hengityssäätimestä, jolloin paine alenee alle 10 bariin (145 psi).
 4. Odota noin 10 sekuntia ja avaa sitten säiliön venttiili uudelleen hitaasti nostaaksesi paineen yli 15 bariin (300 psi).

Lähetin määrittää automaattisesti uuden koodin. Lähettimen yhdistäminen uudelleen Suunto D4i -laitteeseen:

 1. Kun olet jossain muussa sukellustilassa kuin Free (Vapaasukellus) -tilassa, pidä DOWN-painiketta painettuna.
 2. Vieritä DOWN-painikkeella Tank Press Pairing (Säiliöpainelähettimen yhteys) ja paina SELECT-painiketta.
 3. Varmista, että Tank Press Pairing (Säiliöpainelähettimen yhteys) -asetus on On (Käytössä) ja paina SELECT-painiketta.
 4. Näyttöön tulee koodinumero. Poista koodi painamalla UP-painiketta.
 5. Paina SELECT-painiketta.
 6. Poistu MODE-painikkeella.

Kun laitteiston paine on yli 15 bar (300 psi), vie Suunto D4i lähettimen läheisyyteen. Kun laitteet on yhdistetty, sukellustietokone näyttää uuden koodin ja lähettimen lähettämän säiliöpaineen.

Langattoman lähettimen ilmaisin näkyy aina, kun vastaanotetaan tunnistettava signaali.

Lähetetty tieto

Yhdistämisen jälkeen Suunto D4i vastaanottaa säiliön painetietoja lähettimestä.

Aina, kun Suunto D4i vastaanottaa signaalin, jokin seuraavista symboleista näytetään näytön vasemmassa alakulmassa.

NäyttöMerkitys
Cd:–Ei tallennettua koodia, sukellustietokone on valmis yhdistettäväksi lähettimeen.
Cd:10Käytössä oleva koodinumero. Koodinumero voi olla välillä 01–40.
- - -Salamasymboli vilkkuu. Painelukema ylittää sallitun rajan (yli 360 bar (5220 psi)).
Viimeinen painelukema, jonka jälkeen no conn (ei yhteyttä)Säiliöpainetietoa ei ole päivitetty 1 minuuttiin. Katso ratkaisuja alta.
- - -, jota seuraa no conn (ei yhteyttä)Säiliöpainetietoa ei ole päivitetty 5 minuuttiin. Katso ratkaisuja alta.
no conn

Teksti no conn (ei yhteyttä) näytetään, kun laite ei vastaanota tietoa lähettimestä.

Painelukemaa ei ole päivitetty yli minuuttiin. Viimeinen vastaanotettu painelukema vilkkuu. Salama -symbolia ei näytetä.

Tämä tila saattaa johtua seuraavista syistä:

 1. Lähetin on käyttöalueen ulkopuolella (>1,2 m (4 jalkaa)).

 2. Lähetin on virransäästötilassa.

 3. Lähetin käyttää eri koodia. Korjaaminen:

Aktivoi lähetin hengittämällä hengityssäätimestä. Vie sukellustietokone lähemmäs lähetintä ja tarkista, näkyykö salamasymboli. Jos symbolia ei näy, yhdistä lähetin uudelleen laitepariksi, jotta saat uuden koodin.

battPainelähettimen pariston jännite on alhainen Vaihda lähettimen paristo!

Säiliön painehälytys

Säiliön painehälytyksiä on kaksi. Ensimmäinen annetaan, kun paine on 50 bar (700 psi), eikä sitä voi muuttaa.

Toinen hälytys on käyttäjän määritettävissä. Sen voi poistaa käytöstä tai ottaa käyttöön ja sen painealue on 10–200 bar (200–3000 psi).

Säiliön painehälytyksen arvon asettaminen:

 1. Siirry asetuksiin pitämällä sukellustilassa DOWN-painiketta painettuna.
 2. Vieritä DOWN-painikkeella Tank Press Alarm (Säiliön painehälytys) -kohtaan ja paina SELECT-painiketta.
 3. Ota hälytys käyttöön UP-painikkeella ja vahvista valinta SELECT-painikkeella.
 4. Säädä painetasoa UP- tai DOWN-painikkeella ja vahvista se SELECT-painikkeella.
 5. Poistu MODE-painikkeella.

Ilma-aika

Ilma-aika näkyy vain, jos langaton säiliöpainelähetin on asennettu ja otettu käyttöön.

Ilma-ajan käyttöönotto:

 1. Pidä sukellustilassa DOWN-painiketta painettuna.
 2. Vieritä DOWN-painikkeella Air Time (Ilma-aika) -kohtaan.
 3. Ota ilma-aikalukema käyttöön UP-painikkeella.
 4. Paina SELECT-painiketta.
 5. Poistu MODE-painikkeella.

Sisällysluettelo