Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

TILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto D4i Käyttöopas -

Sukellustilat

Suunto D4i sisältää seuraavat sukellustilat:

 • Air (Paineilma): tavallisella paineilmalla sukeltamiseen
 • Nitrox (Nitroksi): happirikastetuilla kaasuseoksilla sukeltamiseen
 • Free (Vapaasukellus): vapaasukellukseen
 • Off (Ei käytössä): sammuttaa sukellustilan kokonaan; sukellustietokone ei vaihda automaattisesti sukellustilaan veden alla ja sukellusten suunnittelutila on piilotettu.

Sukellustilaan siirryttäessä Air (Paineilma) -tila on oletusarvoisesti käytössä. Voit vaihtaa tilaa tai poistaa sukellustilan käytöstä yleisissä asetuksissa.

VINKKI:

Sukellustilan voi poistaa käytöstä silloin, kun sukellustietokoneelle ei ole tarvetta.

Sukellustilan vaihtaminen:

 1. Pidä aikatilassa DOWN-painiketta painettuna.
 2. Paina SELECT siirtyäksesi kohtaan Dive Mode (Sukellustila).
 3. Vaihda haluamaasi tilaan UP- tai DOWN-painikkeella ja vahvista SELECT-painikkeella.
 4. Poistu MODE-painikkeella.

Jokaisella sukellustilalla on omat asetuksensa, joita täytyy säätää kyseisessä tilassa.

Sukellustilojen asetusten muokkaaminen:

 1. Pidä valitsemassasi sukellustilassa DOWN-painiketta painettuna.
 2. Selaa asetuksia DOWN- tai UP-painikkeella.
 3. Siirry asetukseen painamalla SELECT-painiketta.
 4. Säädä asetusta DOWN- tai Up-painikkeella ja vahvista se SELECT-painikkeella.
 5. Poistu MODE-painikkeella.
HUOMAUTUS:

Joitakin asetuksia ei voi muuttaa ennen kuin sukelluksesta on kulunut vähintään viisi (5) minuuttia.

Paineilmatila

Paineilmatila on tarkoitettu tavallisella paineilmalla sukeltamiseen ja sillä on seuraavat asetukset:

Nitroksitila

Nitroksitila on tarkoitettu happirikastetuilla kaasuseoksilla sukeltamiseen.

Nitroksilla sukeltamalla voi pidentää pohja-aikaa tai alentaa sukeltajantaudin riskiä. Kun kaasuseosta muutetaan tai syvyys kasvaa, hapen osapaine yleensä kuitenkin lisääntyy. Suunto D4i antaa tarvittavat tiedot sukelluksen muuttamiseen ja turvallisissa rajoissa pysymiseen.

Nitroksitilalla on seuraavat asetukset:

Nitroksitilassa sekä hengityskaasusi happiprosentti että hapen osapaineen raja on syötettävä Suunto D4i -laitteeseen.

Näin varmistetaan, että typpi- ja happilaskelmat sekä annettujen arvojen perusteella laskettava suurin käyttösyvyys (MOD) ovat oikein.

Oletusarvoinen happiprosentin (O2%) asetus on 21 % (ilma) ja hapen osapaineen (PO2) asetus on 1,4 bar (20 psi).

Kaasuseosten muokkaaminen:

 1. Pidä Nitrox (Nitroksi) -tilassa DOWN-painiketta painettuna.
 2. Siirry SELECT-painikkeella Nitrox (Nitroksi) -asetuksiin.
 3. Vaihda SELECT-painikkeella O2- ja PO2-arvon välillä.
 4. Säädä vilkkuvaa O2-arvoa DOWN- tai UP-painikkeella, jotta se vastaa säiliösi happiprosenttia, ja hyväksy asetus SELECT-painikkeella.
 5. Säädä vilkkuvaa PO2 (hapen osapaine) -arvoa DOWN- tai Up-painikkeella ja vahvista se SELECT-painikkeella.
 6. Poistu MODE-painikkeella.
HUOMAUTUS:

Jos seoksen happipitoisuudeksi on asetettu 22 % tai enemmän, asetusarvo säilyy, kunnes sitä muutetaan. Sen arvoksi ei automaattisesti palaudu 21 %.

Vapaasukellustila

Free (Vapaasukellus) -tilassa Suunto D4i toimii vapaasukellusinstrumenttina. Sukellusaika ilmoitetaan minuutteina ja sekunteina näytön keskellä.

Vapaasukellus alkaa 1,2 metrin (4 jalan) syvyydessä ja päättyy syvyyden ollessa alle 0,9 m (3 jalkaa).

Free (Vapaasukellus) -tilalla on seuraavat asetukset:

Syvyysilmoitukset

Voit määrittää enintään viisi erillistä syvyysilmoitusta vapaasukellukseen, esimerkiksi vapaan pudotuksen tai suun täytön aloitussyvyyden. Jokaiselle ilmoitukselle määritetään syvyys ja ne voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.

Kun saavutat ilmoitukselle määritetyn syvyyden, taustavalo vilkkuu ja kuulet matalan prioriteetin ilmoitusten merkkiäänen.

Syvyysilmoitusten määrittäminen:

 1. Pidä Free (Vapaasukellus) -tilassa DOWN-painiketta painettuna.
 2. Siirry SELECT-painikkeella Depth Notify (Syvyysilmoitus) -asetuksiin.
 3. Vieritä ilmoituksia DOWN- tai UP-painikkeella ja avaa ilmoitus SELECT-painikkeella.
 4. Ota ilmoitus käyttöön tai poista se käytöstä DOWN- tai UP-painikkeella ja vahvista valinta SELECT-painikkeella.
 5. Säädä syvyyttä DOWN- tai UP-painikkeella ja vahvista se SELECT-painikkeella.
 6. Vieritä seuraavaan ilmoitukseen muokataksesi sitä tai poistu painamalla MODE-painiketta.

Sisällysluettelo