Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto D6i Käyttöopas -

Apnea-ajastin

Apnea-ajastinta voi käyttää vapaasukelluksen intervalliharjoituksiin. Voit säätää seuraavia asetuksia:

 • Vent.: ventilaatioaika; tämä on harjoituksen aloitushengitysajan kesto. Aikaa lisätään jokaisella intervallilla lisäysajan verran.
 • Incr: lisäysaika; tämä lisätään ventilaatioaikaan jokaisesta intervallista. Jos ventilaatioaikasi on esimerkiksi 1 minuutti ja lisäysaikasi on 30 sekuntia, ensimmäisen intervallin ventilaatio on 1:00, toinen on 1:30, kolmas on 2:00 ja niin edelleen.
 • Repeats: toistot eli intervallien lukumäärä.

Apnea-ajastimen asetusten säätäminen:

 1. Siirry apnea-ajastinnäkymään pitämällä aikatilassa UP-painiketta painettuna.

apnea timer view Dseries

 1. Siirry apnea-ajastinasetuksiin pitämällä DOWN-painiketta painettuna.
 2. Säädä ventilaatioaikaa UP- tai DOWN-painikkeella ja vahvista se SELECT-painikkeella.
 3. Säädä lisäysaikaa UP- tai DOWN-painikkeella ja vahvista se SELECT-painikkeella.
 4. Säädä intervallien määrää UP- tai DOWN-painikkeella ja vahvista se SELECT-painikkeella.

Apnea-ajastimen käyttäminen:

 1. Aloita ensimmäinen intervalli painamalla SELECT-painiketta. Ajastin laskee ventilaatioaikaa. Laskenta jatkuu enintään -0:30 sekuntiin määritetyn ventilaatioajan ohi.
 2. Aloita apneajakso painamalla SELECT-painiketta. Voit aloittaa sen milloin tahansa ventilaatioajastimen ollessa käynnissä. Apnea-aikaa ei ole määritetty kellossa. Se on juuri niin pitkä tai lyhyt kuin haluat.
 3. Aloita seuraava ventilaatiojakso painamalla SELECT-painiketta uudelleen.
 4. Toista tätä määritetyn intervallimäärän loppuun saakka.
 5. Poistu apnea-ajastimesta painamalla MODE-painiketta.

Voit nollata apnea-ajastimen pitämällä SELECT-painiketta painettuna.

Apnea-ajastin tukee enintään 20 intervallia, mutta tämä riippuu ventilaatio- ja lisäysajoista. Viimeinen ventilaatiojakso ei voi olla alle 5 sekuntia tai yli 20 minuuttia.

VAROITUS:

Missä tahansa sukelluksen muodossa, jossa pidätetään hengitystä, on vaarana matalan veden tajuttomuus, eli hapenpuutteen vuoksi tapahtuva äkillinen tajunnan menettäminen.

Sisällysluettelo