Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

TILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto D6i Käyttöopas -

Termit

TermiMerkitys
Korkealla sijaitsevissa paikoissa sukeltaminenYli 300 metriä (1 000 jalkaa) merenpinnan tason yläpuolella tehtävä sukellus.
NousunopeusNopeus, jolla sukeltaja nousee pintaa kohti.
NousuaikaVähimmäisaika, joka tarvitaan pintaan saapumiseen dekompressiosukelluksessa.
KattosyvyysDekompressiosukelluksen matalin syvyys, johon sukeltaja voi nousta lasketun sisäisen kaasukuormituksen mukaan.
CNSKeskushermoston happimyrkytys (central nervous system toxicity). Hapen aiheuttama myrkytys. voi aiheuttaa monenlaisia neurologisia oireita. Merkittävin näistä on epileptistä kohtausta muistuttava kouristus, joka voi aiheuttaa sukeltajan hukkumisen.
CNS%Keskushermoston myrkytystason raja-arvo.
TyyppiKatso Kudosryhmä.
DM5Suunto DM5 ja Movescount, ohjelmisto sukellusten hallintaan.
DekompressioDekompressiosyvyydessä tai -syvyysalueella ennen pintaan nousua vietetty aika, jonka kuluessa imeytynyt typpi ehtii poistua kudoksista luonnollisesti.
DekompressioalueDekompressiosukelluksen lattia- ja kattosyvyyden välinen syvyysalue, jossa sukeltajan on pysähdyttävä joksikin aikaa nousun aikana.
DCSSukeltajantauti (decompression sickness/illness). Jokin useista sairauksista, jotka johtuvat joko suoraan tai epäsuorasti typpikuplien muodostumisesta kudoksiin tai kehon nesteisiin dekompression riittämättömän hallinnan seurauksena.
SukellussarjatPeräkkäiset sukellukset, joiden välillä sukellustietokone ilmaisee, että typpeä kerääntyy. Kun typen kertymä saavuttaa arvon nolla, sukellustietokone kytkeytyy pois toiminnasta.
SukellusaikaAika, joka kuluu pinnasta laskeutumaan lähtemisen ja sukelluksen lopuksi pintaan palaamisen välissä.
LattiasyvyysSuurin syvyys dekompressiosukelluksen aikana, jossa dekompressiota tapahtuu.
He%Heliumpitoisuus tai heliumosuus hengityskaasussa.
MODHengityskaasun enimmäiskäyttösyvyys (maximum operating depth) on syvyys, jossa kaasuseoksen hapen osapaine (pO2) ylittää turvarajan.
Monitasoinen sukellusYksittäinen tai peräkkäinen sukellus, johon sisältyy useissa syvyyksissä vietettyä aikaa eivätkä suoranousurajat siksi määräydy ainoastaan saavutetun enimmäissyvyyden mukaan.
Nitroksi (Nx)Viittaa urheilusukelluksessa mihin tahansa seokseen, jossa on suurempi määrä happea kuin tavallisessa ilmassa.
Suoranousu (ilman dekompressiopysähdyksiä)Mikä tahansa sukellus, jossa voidaan nousta suoraan pintaan ilman taukoja milloin tahansa.
SuoranousuaikaSuoranousun aikaraja.
OCAvoin kierto (Open Circuit). Laite, joka poistaa kaiken uloshengitetyn kaasun.
OLF%Hapen raja-arvo (oxygen limit fraction). Sukeltajan senhetkinen altistustaso happimyrkytykselle.
O2%Happipitoisuus tai hapen osuus hengityskaasussa. Tavallisessa ilmassa on 21 % happea.
Hapen (O2) osapaine.Rajoittaa enimmäissyvyyttä, johon saakka nitroksiseosta voidaan käyttää turvallisesti. Rikastetulla ilmalla sukeltamisen osapaineen enimmäisraja on 1,4 bar (20 psi). Satunnaisen osapaineen raja on 1,6 bar (23 psi). Tämän rajan ohi sukeltaminen altistaa välittömästi happimyrkytykselle.
RGBMVähennetyn gradientin kuplamalli (reduced gradient bubble model) on uudenaikainen algoritmi sekä liuenneen että vapaan kaasun valvomiseen sukeltajissa.
Toistuva sukellusMikä tahansa sukellus, jonka dekompression aikarajoihin vaikuttaa aiempien sukellusten aikana imeytynyt typpijäämä.
TyppijäämäSukeltajaan jääneen ylimääräisen typen määrä yhden tai usean sukelluksen jälkeen.
LaitesukellusItsenäinen vedenalainen hengityslaite (self-contained underwater breathing apparatus).
Pinta-aikaPintaan saapumisesta seuraavan sukelluksen laskeutumisen alkamiseen kuluva aika.
KudosryhmäTeoreettinen käsite, jota käytetään kehon kudosten mallintamiseen dekompressiotaulukoita tai -laskentoja muodostettaessa.
TrimiksiHeliumin, hapen ja typen muodostama hengityskaasuseos.

Sisällysluettelo