Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

TILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto D6i Käyttöopas -

Suunto RGBM

Suunnon dekompressiomallin kehitys alkoi 1980-luvulla, kun Suunto otti käyttöön M-arvoihin perustuvan Bühlmannin mallin Suunto SME:ssä. Tutkimus- ja kehitystyö on jatkunut siitä lähtien sekä talon ulkopuolisten että omien asiantuntijoiden avulla.

1990-luvun lopulla Suunto otti yhteiskäyttöön aiemman M-arvoon perustuvan mallin kanssa tohtori Bruce Wienken RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) -kuplamallin. Ensimmäiset myyntiin tulleet tuotteet, joissa oli tämä ominaisuus, olivat ikoniset Suunto Vyper ja Suunto Stinger. Nämä tuotteet paransivat sukeltajien turvallisuutta merkittävästi, sillä ne ottivat huomioon useita sukellusolosuhteita, joita vain liukenevia kaasuja käyttävät mallit eivät huomioineet:

  • jatkuva usean päivän sukeltamisen valvonta
  • lyhyin väliajoin tehtävän toistuvan sukeltamisen laskeminen
  • edeltävää sukellusta syvemmälle sukeltamiseen reagoiminen
  • sopeutuminen nopeisiin nousuihin, jotka aiheuttavat mikrokuplien (silent-bubble) muodostumisen
  • yhtenäisyyden soveltaminen todellisiin kaasukinetiikan fysiikan lakeihin.

Suunto RGBM pystyy ennustamaan sekä elimistöön liuenneet että vapaana olevat kaasut sukeltajan veressä ja kudoksissa. Se on merkittävä edistysaskel perinteisiin Haldanen malleihin verrattuna, koska ne eivät ennustaneet vapaita kaasuja. Suunto RGBM on turvallisempi, koska se mukautuu hyvin erilaisiin tilanteisiin ja sukellusprofiileihin.

Sukeltajan turvallisuus

Koska kaikki dekompressiomallit ovat täysin teoreettisia eivätkä valvo sukeltajan kehon todellista tilaa, mikään dekompressiomalli ei voi taata sukeltajantaudilta välttymistä. Kokeellisesti on osoitettu, että keho mukautuu dekompressioon jossain määrin, kun sukeltamista harrastaa toistuvasti ja usein. Laitteessa on henkilökohtaisen säätämisen sallivia asetuksia sukeltajille, jotka sukeltavat jatkuvasti ja ovat valmiita hyväksymään suuremman riskin.

HUOMIO:

Käytä aina samoja henkilökohtaisia ja korkeussäätöasetuksia todellisessa sukelluksessa kuin suunnittelussakin. Henkilökohtaisen säätöasetuksen suurentaminen suunnitellusta asetuksesta ja korkeussäätöasetuksen suurentaminen voi aiheuttaa pidempiä dekompressioaikoja syvemmällä ja suurentaa siten tarvittavan kaasun määrää. Hengityskaasu saattaa loppua veden alla, jos henkilökohtaista asetusta on muutettu sukelluksen suunnittelun jälkeen.

Korkealla sijaitsevissa paikoissa sukeltaminen

Ilmanpaine on korkealla pienempi kuin merenpinnan tasolla. Kun olet matkustanut korkeammalla sijaitsevaan paikkaan, elimistössäsi on enemmän typpeä kuin alkuperäisen korkeuden tasapainotilanteessa. Lisääntynyt typpi vapautuu vähitellen ja kehon tasapainotila palautuu. On suositeltavaa, että sopeudut uuteen korkeuteen odottamalla vähintään kolme tuntia ennen sukeltamista.

Ennen korkealla sukeltamista on säädettävä sukellustietokoneen korkeusasetuksia, jotta laskennat huomioivat korkeammalla sijaitsemisen. Sukellustietokone pienentää matemaattisessa mallissaan suurinta sallittua typen osapaineen määrää pienentyneen ilmanpaineen mukaisesti.

Tämän seurauksena sallitut suoranousurajat ovat huomattavasti pienemmät.

VAROITUS:

MÄÄRITÄ OIKEA KORKEUSASETUS! Sukellettaessa yli 300 metrin korkeudessa korkeusasetukset on määritettävä oikein, jotta tietokone voi laskea dekompressiotiedot. Sukellustietokonetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi yli 3 000 m:n korkeudessa. Jos korkeutta ei aseteta oikein tai sukelletaan enimmäiskorkeusrajan yläpuolella, sukellus- ja suunnittelutiedot eivät pidä paikkaansa.

Happialtistus

Happialtistuslaskelmat perustuvat tällä hetkellä voimassa oleviin altistusaikojen rajataulukoihin ja periaatteisiin.

Sukellustietokone tekee erilliset laskelmat keskushermoston (CNS) happimyrkytyksestä ja hengityselimistön happimyrkytyksestä. Jälkimmäistä mitataan happitoleranssin yksiköillä (Oxygen Toxicity Unit, OTU).

Osuudet skaalataan siten, että sukeltajan suurin toleranssi molempien altistukselle on 100 %.

Suunto D6i ei näytä CNS%- tai OTU%-arvoja, vaan vain suuremman näistä kahdesta OLF% (OLF%) -kentässä. OLF% (OLF%) -arvo on hapen raja-arvo tai happimyrkytykselle altistumisen taso.

Jos sukeltajan suurin CNS%-altistustoleranssi on 85 % ja suurin OTU%-altistustoleranssi on 80 %, OLF% (OLF%) -arvona näytetään suurin skaalattu arvo (tässä esimerkissä 85 %).

Sukellustietokoneessa näkyvät happitiedot on lisäksi suunniteltu niin, että kaikki varoitukset ja näytöt näkyvät asianmukaisissa sukelluksen vaiheissa.

VAROITUS:

KUN HAPPIPITOISUUSRAJA ILMAISEE, ETTÄ ENIMMÄISRAJA ON SAAVUTETTU, SINUN ON TOIMITTAVA HETI, JOTTA HAPPIALTISTUS VÄHENEE. Jos et yritä heti vähentää happialtistusta saatuasi CNS/OTU-varoituksen, happimyrkytyksen, vamman tai kuoleman vaara kasvaa nopeasti.

Sisällysluettelo