Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

TILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto Vyper Novo Käyttöopas -

Kompassi

Suunto Vyper Novo sisältää digitaalisen kompassin.

Kompassi kompensoi kallistuksen ja tuottaa tarkan suuntalukeman silloinkin, kun se ei ole vaakasuorassa asennossa.

Kompassin voi ottaa käyttöön joko aika- tai sukellustilasta ja se näyttää nykyisen suuntiman ja syvyyden.

 1. Ota kompassi käyttöön pitämällä TIME- tai DIVE-tilassa SELECT-painiketta painettuna.

compass VyperNovo

 1. Poistu kompassinäytöstä painamalla MODE-painiketta. Jos olet veden alla, poistu painamalla SELECT-painiketta pitkään.

Sukellustilassa kompassinäytön alaosan vasemmassa ja oikeassa näkymässä näytetään lisätietoja.

 1. Vieritä vasemman alakulman näkymiä DOWN-painikkeella. (säiliön paine, enimmäissyvyys, aika)
 2. Vieritä oikean alakulman näkymiä UP-painikkeella. (sukellusaika, lämpötila, suuntima)

compass divemode VyperNovo

Kompassin kalibroiminen

Ennen kuin aloitat Suunto Vyper Novon käyttämisen, kompassi on kalibroitava. Suunto Vyper Novo näyttää kalibrointikuvakkeen, kun kompassinäkymä avataan.

compass calibrate VyperNovo

Kalibroi kompassi tekemällä sillä kädessäsi hitaasti suurta kahdeksikkoa.

Kalibroinnin aikana kompassi säätää itsensä ympäröivän magneettikentän mukaan.

Jos kalibrointi epäonnistuu, näyttöön tulee teksti Try Again (Yritä uudelleen). Jos kalibrointi epäonnistuu edelleen, siirry toiseen sijaintiin ja yritä uudelleen.

Kun matkustat ulkomailla, kompassi kannattaa kalibroida uudelleen ennen käyttöä uudessa sijainnissa.

Kalibroinnin aloittaminen manuaalisesti:

 1. Paina kompassinäkymässä DOWN-painiketta.
 2. Vieritä DOWN-painikkeella Calibration (Kalibrointi) -kohtaan.
 3. Aloita kalibrointi painamalla SELECT-painiketta.

Erannon asettaminen

Säädä aina kompassin eranto sille alueelle, jolla sukellat, niin saat tarkat suuntimat. Tarkista paikallinen eranto luotettavasta lähteestä ja aseta arvo Suunto Vyper Novo -laitteeseen.

 1. Paina kompassinäkymässä DOWN-painiketta.
 2. Vieritä DOWN-painikkeella Declination (Eranto) -kohtaan ja paina SELECT-painiketta.
 3. Vaihda DOWN-painikkeella East (Itä)- ja West (Länsi) -asetusten välillä ja vahvista asetus SELECT-painikkeella.
 4. Aseta Declination Degrees (Erantokulma) -asetuksen arvo DOWN tai UP -painikkeella.
 5. Tallenna ja poistu MODE-painikkeella.

Kompassin aikakatkaisun asettaminen

Voit määrittää, kuinka pitkään kompassi pysyy päällä sen jälkeen, kun olet ottanut sen käyttöön. Nollaa aikakatkaisu painamalla mitä tahansa painiketta kompassia käyttäessäsi.

Aikakatkaisun jälkeen Suunto Vyper Novo palaa aika- tai sukellustilaan.

Aikakatkaisun asettaminen:

 1. Paina kompassinäkymässä DOWN-painiketta.
 2. Vieritä DOWN-painikkeella Timeout (Aikakatkaisu) -kohtaan ja paina SELECT-painiketta
 3. Säädä aikakatkaisuaikaa DOWN- tai UP-painikkeella.
 4. Poistu MODE-painikkeella.

Suuntiman lukitseminen

Suuntima on pohjoisen ja kohteesi välinen kulma. Yksinkertaisesti sanottuna se on suunta, johon haluat kulkea. Kulkusuuntasi sen sijaan on todellinen suunta, johon kuljet.

Oletussuuntima on pohjoinen.

Asettamalla suuntiman lukituksen voit helpottaa suunnistamista ja oikean kulkusuunnan säilyttämistä veden alla. Voit esimerkiksi lukita suuntiman kohti riuttaa ennen veneestä poistumista.

Viimeksi lukittu suuntima tallennetaan ja voit käyttää sitä seuraavalla kompassin käyttökerralla. Dive-tilassa lukitut suuntimat tallennetaan myös lokiin. Suuntiman lukitseminen:

 1. Pidä kelloa edessäsi kompassin ollessa aktiivinen ja käänny kohteesi suuntaan.
 2. Lukitse kellon näytöllä näkyvä senhetkinen astelukema suuntimaksi painamalla SELECT-painiketta.
 3. Poista lukitus painamalla SELECT-painiketta.

compass bearinglock VyperNovo

Jos asettamasi suuntima siirtyy missään vaiheessa kompassin näytön ulkopuolelle, näyttöön tulee sinua oikealle tai vasemmalle ohjaava nuoli.

Suunto Vyper Novo auttaa neliön ja kolmion muotoisten kuvioiden ja paluusuunnan navigoinnissa näyttämällä seuraavia symboleja.

SymboliSelitys
bearing1Kuljet kohti lukittua suuntimaa.
bearing2Olet 90 (tai 270) asteen kulmassa lukitusta suuntimasta.
bearing3Olet 180 asteen kulmassa lukitusta suuntimasta.
bearing4Olet 120 (tai 240) asteen kulmassa lukitusta suuntimasta.

Sisällysluettelo