Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Vyper Novo Käyttöopas -

Vaatimustenmukaisuus

CE

Suunto Oy vakuuttaa täten, että DW162-radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU säännösten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa seuraavasta Internet-osoitteesta: www.suunto.com/EUconformity.

EU:n sukellussyvyysmittaristandardi

EN13319 on eurooppalainen sukellussyvyysmittareita koskeva standardi. Suunto-sukellustietokoneet on suunniteltu noudattamaan tätä standardia.

Henkilökohtaiset suojavarusteet EU:ssa

Suunto Vyper Novo yhdessä Suunnon langattoman säiliöpainelähettimen kanssa on direktiivin 89/686/ETY mukainen henkilökohtainen suojavaruste. Tarkastuselin nro 0078, Institut National de la Plongée Professionnelle, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSEILLE, Ranska, on suorittanut edellä mainitun yhdistelmän EY-tyyppitarkastuksen ja varmistanut, että se on EU-standardin EN250:2014 mukainen. Sertifiointi on voimassa korkeintaan 50 metrin syvyyteen, kuten standardissa EN250:2014 on määritetty.

Sisällysluettelo