Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto Zoop Novo Käyttöopas

Etappisukellukset

Jos ylität sukelluksen suoranousuajan, eli NO DEC TIME -arvo saavuttaa nollan, sukelluksesi muuttuu etappisukellukseksi. Siksi sinun on tehtävä yksi tai useampi dekompressiopysähdys ennen pintaan nousua.

Kun etappisukellus alkaa, näytön NO DEC TIME -kohdan tilalle vaihtuu ASC TIME ja näyttöön tulee lisäksi CEILING-ilmaisin. Ylöspäin osoittava nuoli tulee näyttöön muistutuksena nousun aloittamisesta.

Suunto Zoop Novo antaa nousuun tarvittavat dekompressiotiedot kahtena avainarvona:

 • CEILING: syvyys, jota ei pidä ylittää
 • ASC TIME: optimaalinen pintaannousuaika minuutteina määritetyillä kaasuilla

Jos ylität sukelluksen suoranousuajan, sukellustietokone antaa pintaan nousuun tarvittavat dekompressiotiedot sekä nousun aikana päivittyviä lisätietoja.

Sukellustietokoneen avulla voit siis tehdä dekompressiopysähdykset tietyllä syvyysalueella sen sijaan, että pysähtyisit kiinteissä syvyyksissä. Tätä kutsutaan jatkuvaksi dekompressioksi.

Katto, kattovyöhyke, lattia ja dekompressioalue

Ennen etappisukelluksen tekemistä sukeltajan täytyy ymmärtää, mitä ovat katto, kattoalue, lattia ja dekompressioalue. Näiden käsitteiden ymmärtäminen on olennaista sukellustietokoneen antamien ohjeiden tulkitsemiseksi oikein.

 • Katto on matalin syvyys, johon saa nousta dekompression aikana.
 • Kattovyöhyke on dekompression kannalta optimaalinen syvyysalue. Alue ulottuu kattosyvyydestä 1,2 metriä (4 jalkaa) kattosyvyyden alapuolelle.
 • Lattia on syvin syvyys, jossa dekompressiopysähdysaika ei kasva. Dekompressio alkaa, kun ohitat tämän syvyyden nousun aikana.
 • Dekompressioalue on katon ja lattian välinen syvyysalue. Dekompressio tapahtuu tällä alueella. On kuitenkin tärkeätä muistaa, että dekompressio on hitaampaa lattiasyvyydessä tai sen lähellä kuin kattovyöhykkeellä.

Katon ja lattian syvyys riippuu sukellusprofiilistasi. Kattosyvyys on etappisukelluksen alussa melko matala. Sukelluksen jatkuessa kattosyvyys siirtyy alaspäin ja nousuaika kasvaa. Vastaavasti lattia- ja kattosyvyydet voivat siirtyä ylöspäin dekompression aikana.

Hankalissa olosuhteissa voi olla vaikeata pysytellä tietyllä syvyydellä pinnan lähellä. Tällaisissa tapauksissa voi olla järkevää laskeutua hieman katon alapuolelle, jotta aallot eivät nosta sinua katon yläpuolelle. Suunto suosittelee, että dekompressiopysähdykset tehdään yli 4 metrin (13 jalan) syvyydessä, vaikka ilmoitettu katto olisi matalampi.

Nousuaika

Sukellustietokoneen näyttämä nousuaika on vähimmäisaika, joka etappisukelluksessa tarvitaan pintaan nousemiseen. Tämä sisältää:

 • syväpysähdyksiin tarvittavan ajan
 • nousuajan syvyydestä 10 metrin (32,8 jalan) minuuttivauhdilla
 • dekompressioon tarvittavan ajan
 • ylimääräisiin turvapysähdyksiin tarvittavan ajan, jos sukelluksen aikana noustaan liian nopeasti.
VAROITUS:

Todellinen nousuaika voi olla pidempi kuin aika, jonka Suunto Zoop Novo näyttää. Se voi pidentyä, jos nousunopeutesi on alle 10 metriä (32,8 jalkaa) minuutissa tai jos teet dekompressiopysähdyksen suositeltua kattosyvyyttä syvemmällä. Huomioi tämä, koska se voi lisätä pintaan nousuun tarvittavan hengityskaasun määrää.

Dekompressio-opastus

Etappisukelluksen aikana tehdään kolmenlaisia pysähdyksiä:

 • Turvapysähdys
 • Syväpysähdys
 • Dekompressiopysähdys

Syväpysähdyksiä ja turvapysähdyksiä voi ohittaa, mutta se ei ole suositeltavaa. Suunto Zoop Novo kompensoi ohituksia lisäpysähdyksillä tai muilla toimenpiteillä joko sukelluksen aikana tai seuraavilla sukelluksilla. Katso lisätietoja kohdasta Turva- ja syväpysähdykset.

Suunto Zoop Novo näyttää kattosyvyysarvon aina syvimmästä pysähdyksestä. Syväpysähdyksen ja turvapysähdyksen kattosyvyydet pysyvät aina samassa syvyydessä, kun olet pysähdyskohdassa. Pysähdysaika lasketaan minuutteina ja sekunteina.

Dekompressiopysähdyksissä kattosyvyys pienenee aina, kun olet lähellä kattosyvyyttä, jolloin dekompressio on jatkuvaa ja nousuaika optimaalinen.

HUOMAUTUS:

Noustaessa on aina suositeltavaa pysytellä lähellä dekompression kattosyvyyttä.

Lattian alapuolella

Vilkkuva ASC TIME -teksti ja ylöspäin osoittava nuoli osoittavat, että olet lattian alapuolella. Myös alhaisen prioriteetin hälytys soi. Nousu tulee aloittaa heti. Kattosyvyys näkyy keskikentän vasemmalla puolella ja vähimmäisnousuaika oikealla puolella.

Alla on esimerkki etappisukelluksesta, jonka katto on 3 m ja kokonaisnousuaika 9 minuuttia.

below floor

Lattian yläpuolella

Kun nouset lattian yläpuolelle, ASC TIME -teksti lakkaa vilkkumasta ja ylöspäin osoittava nuoli häviää alla olevan kuvan mukaisesti.

above floor

Tämä ilmaisee, että olet dekompressioalueella. Dekompressio alkaa, mutta hitaasti. Siksi nousua täytyy jatkaa.

Kattosyvyydessä

Kun saavutat kattovyöhykkeen, näytössä näkyy kaksi toisiaan osoittavaa nuolta alla esitetyllä tavalla.

at ceiling

Dekompressiopysähdyksen aikana kokonaisnousuaika laskee edelleen alaspäin kohti nollaa. Jos katto liikkuu ylöspäin, voit nousta uuteen kattosyvyyteen.

Voit nousta pintaan vasta, kun ASC TIME ja CEILING ovat hävinneet näytöstä. Tämä tarkoittaa, että dekompressiopysähdys ja kaikki pakolliset turvapysähdykset on suoritettu.

Kannattaa kuitenkin pysyä katon alapuolella, kunnes myös STOP-teksti on hävinnyt. Tämä osoittaa, että myös kolmen (3) minuutin suositeltava turvapysähdys on suoritettu.

Katon yläpuolella

Jos nouset katon yläpuolelle dekompressiopysähdyksen aikana, näyttöön tulee alaspäin osoittava nuoli kattosyvyydestä alkaen ja laite antaa jatkuvasti äänimerkkejä.

above ceiling

Lisäksi virhevaroitus Er muistuttaa, että sinulla on vain kolme (3) minuuttia aikaa korjata tilanne. Laskeudu välittömästi kattosyvyyteen tai sen alle. Jos edelleen jätät dekompressiopysähdyksen huomiotta, sukellustietokone siirtyy pysyvään virhetilaan (Virhetila (algoritmin lukitus)).

Sisällysluettelo