Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

SUUNNON JOULULAHJAOPAS | ILMAINEN 45 PÄIVÄN PALAUTUSOIKEUS

Suunto Zoop Novo Käyttöopas

Käyttöönotto ja esitarkistukset

Sukellustila käynnistyy automaattisesti, kun sukellat yli 1,2 metriin (4 jalkaan), ellei sukellustilaa ole poistettu käytöstä. Vaihda kuitenkin sukellustilaan ennen sukellusta, jotta voit tarkistaa korkeus- ja henkilökohtaiset asetukset, pariston tilan jne.

Aina, kun Suunto Zoop Novo siirtyy sukellustilaan, se suorittaa sarjan automaattisia tarkistuksia. Kaikki graafiset näyttöelementit kytketään päälle ja taustavalo ja äänimerkki otetaan käyttöön. Tämän jälkeen näytetään korkeus- ja henkilökohtaiset asetukset sekä enimmäiskäyttösyvyys (MOD), kaasusisältö ja PO2-arvot. Pariston varaustaso tarkistetaan.

activation prechecks ZoopVyperNovo

Peräkkäisten sukellusten välillä tehtäviin automaattitarkistuksiin kuuluu myös kudosten nykyisen saturaation näyttäminen.

activation prechecks tissue ZoopVyperNovo

Ennen sukellusretkelle lähtöä on tärkeätä siirtyä sukellustilaan ja tarkistaa, että kaikki toimii oikein.

Automaattisten tarkistusten jälkeen Suunto Zoop Novo siirtyy pintatilaan. Tässä vaiheessa kannattaa tehdä sukellusta edeltävät manuaaliset tarkistukset.

Varmista, että:

  1. Suunto Zoop Novo on oikeassa tilassa ja näyttää kaikki näyttökentät
  2. korkeusasetus on oikein
  3. henkilökohtainen asetus on oikein
  4. syväpysähdykset on asetettu oikein
  5. yksikköjärjestelmä on oikein
  6. lämpötila ja syvyys näytetään oikein
  7. hälytysäänimerkki toimii.

Pariston lataustason ilmaisimet

Lämpötila tai sisäinen hapettuminen saattavat vaikuttaa paristojännitteeseen. Jos säilytät Suunto Zoop Novoa pitkän aikaa käyttämättä tai käytät sitä kylmissä olosuhteissa, saatat saada pariston alhaisen varaustason varoituksen, vaikka virtaa on riittävästi.

Palaa tässä tapauksessa sukellustilaan ja tarkista pariston varaustaso. Jos paristo on vähissä, alhaisen varaustason varoitus tulee näyttöön.

battery indicators ZoopVyperNovobattery indicators Dseries

Jos alhaisen varaustason kuvake näkyy pintatilassa, tai jos näyttö näyttää vaalealta, paristo saattaa olla vähissä. Paristo kannattaa tällöin vaihtaa.

HUOMAUTUS:

Turvallisuussyistä taustavaloa ja summeria (äänimerkkiä) ei voi käyttää, kun pariston varaustasovaroitus on näkyvissä.

Sisällysluettelo