Openwater swimming (svømmemodus)

Suunto Ambit2 S Brukerhåndbok - 2.0

Openwater swimming (svømmemodus)

Openwater swimming (svømmemodus)

Når du bruker modusen openwater swimming, Suunto Ambit2 S måles svømmehastigheten med GPS og sanntids-data vises mens du svømmer.

Registrere en utendørs svømmelogg:

  1. Trykk på Start Stop for å gå inn i startmenyen.
  2. Trykk på Next for å gå inn i Exercise (trening).
  3. Bla til Openwater swim med Light Lock og velg med Next.
  4. Enheten begynner automatisk å søke etter GPS-signaler. Vent på at enheten varsler om at GPS-signalet er funnet, eller trykk på Start/Stopp for å velge Senere. Enheten fortsetter å lete etter et GPS-signal, og så snart signalet er funnet, vil enheten vise og registrere GPS-data.
  5. Trykk på Start/Stopp for å starte registrering av svømmeloggen.

outdoor swimming

TIPS:

Trykk på Tilbake/Runde for å legge til runder manuelt mens du svømmer.