Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Tank POD Brukerveiledning

Beriket luft-nitrox

Suunto Tank POD kan brukes med nitrox-pustegasser (også kjent som oxy-nitrogen). Før du bruker produktet med nitrox-pustegasser, må du utføre oksygenservice.

Hvis siden på enheten din er merket med teksten «EN 250 NITROX», er den testet i henhold til standarden EN 13949 og oppfyller kravene som beskrives i denne standarden. Alle produksjonsmaterialene til Suunto Tank POD og underenhetene dens (for eksempel kompatible flytbegrensere) er oksygenkompatible og 100 % bestandige mot oksygenadiabatisk kompresjon.

Fra og med mai 2021 blir alle nye Suunto Tank POD-enheter og deres underenheter rengjort for oksygenservice i Suunto-produksjonen. For å markere dette er enheten forseglet i en plastpose og merket med teksten “Cleaned for oxygen service” (rengjort for oksygenservice).

Hvis enheten din ikke er forseglet i en plastpose som beskrevet ovenfor, anbefaler Suunto at du behandler den som om den ikke er rengjort for oksygenservice.

Suunto anbefaler at du ikke bruker enheten med nitroxgassblandinger før en opplært og kompetent person har rengjort enheten for oksygenservice.

ADVARSEL:

Bruk ikke nitrox-gassblandinger hvis du ikke har gjennomgått riktig opplæring. Før du bruker dette utstyret med høyere oksygeninnhold enn 22 % må du ta de nødvendige kursene for nitrox- og oksygendykk.

ADVARSEL:

Ved bruk av nitrox avhenger maksimal bruksdybde og eksponeringstid av gassens oksygeninnhold.

ADVARSEL:

Hvis du bruker Suunto Tank POD til nitrox-dykking, bruk den utelukkende med nitrogen og oksygen, og ikke lenger med luft. Hold alltid enheten ren for oksygenbruk.

ADVARSEL:

Hvis enheten eksponeres for oljeforurenset pustegass, må de kontaminerte delene rengjøres på nytt av en kvalifisert person.

ADVARSEL:

Ved bruk av nitrox er det en risiko for at kontaminanter kan føre til antenning av oksygenet.

ADVARSEL:

Bruk av pustegass i henhold til EN 12021 kan kontaminere dykkeapparatet. Bruk ikke enheten med nitrox eller oksygen før den er rengjort for oksygenservice av en kompetent person.

MERK:

Suunto Tank POD-enheter produsert før mai 2021 har ikke blitt rengjort for oksygenservice av Suunto .

MERK:

Åpne kun plastposen kun når du begynner å bruke Suunto Tank POD. På denne måten minimeres faren for mulig kontaminering.

MERK:

Hvis Suunto Tank POD brukes med gasser som har høyere oksygeninnhold enn 22 %, må de holdes rene, og alle former for kontaminering som kan føre til oksygenanntenning må unngås under lagring, håndtering og bruk.

MERK:

For å minimere risikoen for oksygenanntenning skal trykkventilene alltid åpnes sakte.

MERK:

Hvis du bruker annet høyttrykkstilbehør tilkoblet Suunto Tank POD, og du bruker nitrox-pustegassblandinger (med høyere oksygeninnhold enn 22 %), må du sørge for at de er godkjent for dette formålet og er i samsvar med EN 250 og EN 13949. Suuntos offisielle høytrykksslangetilbehør er testet i henhold til standarden EN 13949.

For mer informasjon om nitrox-dykking med Suunto Tank POD, se Suunto Tank POD Sikkerhets- og forskriftsinformasjon levert med enheten eller tilgjengelig på www.suunto.com/SuuntoTankPodSafety.

Table of Content