Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500 | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Tank POD Brukerveiledning

Paring av Suunto Tank POD

For Suunto EON Core, EON Steel, og EON Steel Black

For paring av Suunto Tank POD:

 1. Når Suunto Tank POD er installert og ventilen er åpnet, venter du til det grønne LED-lyset på POD-en blinker.
 2. Hvis skjermen på dykkecomputeren er tom, trykk på en knapp for å aktivere den.
 3. Bruk av nærhetsbasert paring: Hold dykkecomputeren nær Suunto Tank POD. Følg instruksjonene i avsnittet om justering av tank-POD.
 4. Etter noen sekunder vil du se en meny på skjermen som viser Suunto Tank POD-serienummeret, batteristatusen og gasstanktrykket. Velg riktig gass fra listen for å pare enheten og trykk på midtknappen for å bekrefte paringen.

  Gas-menu-tankPOD Eon

MERK:

Batterinivå-indikatoren som vises når du parer med Suunto Tank POD er kun et anslag.

 1. Gjenta fremgangsmåten ovenfor for ytterligere Suunto Tank POD-enheter og velg ulike gasser for hver POD.

  pod assigned

Alternativt kan du pare Suunto Tank POD på menyen:

 1. Gasser-menyen, velg gassen du ønsker å Suunto Tank POD å pare med.

  eon menu pairing select gas

 2. Trykk på midtknappen for å åpne gassinnstillinger og velg Tank POD.

  eon menu pairing select gas settings tank pod

 3. Velg den som samsvarer med serienummeret ditt fra listen over Tank-POD-er Suunto Tank POD.

  eon menu pairing select tank pod

 4. Påse at Suunto Tank POD har blitt aktivert ved å sørge for at tankens trykkavlesning vises på skjermen og at den grønne POD-lampen blinker.

  pod assigned

I hovedvisningene for dykking vil kun ett tanktrykk vises, og dette samsvarer med den aktive gassen. Når du bytter gass, endres det viste tanktrykket tilsvarende.

ADVARSEL:

Hvis det er flere dykkere som bruker Tank POD-er, må du alltid sjekke før dykket at POD-nummeret for den valgte gassen samsvarer med serienummeret på POD-en.

tank pod serial number new

TIPS:

Slipp ut trykket av tank-POD-en når du ikke dykker, for å spare batteriet.

For Suunto D5

For paring av Suunto Tank POD:

 1. Når Suunto Tank POD er installert og ventilen er åpnet, venter du til det grønne LED-lyset på POD-en blinker.
 2. Hvis skjermen på dykkecomputeren er tom, trykk på en knapp for å aktivere den.

 3. Bruk av nærhetsbasert paring: Hold dykkecomputeren nær Suunto Tank POD. Sørg for å følge instruksjonene i avsnittet om justering av tank-POD.

 4. Etter noen sekunder vil du se en meny på skjermen som viser Suunto Tank POD-serienummeret, batteristatusen og gasstanktrykket. Velg riktig gass fra listen for å pare enheten og trykk på midtknappen for å bekrefte paringen.

  D5 prox pairing pod selected

  MERK:

  Informasjon om batterinivå vises bare hvis batteriet er lavt. Batterinivå-indikatoren som vises når du parer med Suunto Tank POD er kun et anslag.

 1. Gjenta fremgangsmåten ovenfor for ytterligere Suunto Tank POD-enheter og velg ulike gasser for hver POD.

  D5 prox pairing pod assigned

Alternativt kan du pare Suunto Tank POD på menyen:

 1. Gasser-menyen, velg gassen du ønsker å Suunto Tank POD å pare med.

  D5 menu pairing not assigned

 2. Trykk på midtknappen for å åpne gassinnstillinger og velg Tank POD.

  D5 menu pairing gas selected pod not assigned

 3. Velg den som samsvarer med serienummeret ditt fra listen over Tank-POD-er Suunto Tank POD.

  D5 menu pairing pod number shown

 4. Påse at Suunto Tank POD har blitt aktivert ved å sørge for at tankens trykkavlesning vises på skjermen og at den grønne POD-lampen blinker.

  D5 menu pairing pod assigned

I hovedvisningene for dykking vil kun ett tanktrykk vises, og dette samsvarer med den aktive gassen. Når du bytter gass, endres det viste tanktrykket tilsvarende.

ADVARSEL:

Hvis det er flere dykkere som bruker Tank POD-er, må du alltid sjekke før dykket at POD-nummeret for den valgte gassen samsvarer med serienummeret på POD-en.

tank pod serial number new

TIPS:

Slipp ut trykket av tank-POD-en når du ikke dykker, for å spare batteriet.

Table of Content