Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Tank POD Brukerveiledning

Retningslinjer for håndtering

Håndter Suunto Tank POD med forsiktighet. De sensitive interne elektroniske komponentene kan bli skadet dersom enheten mistes i bakken eller håndteres feil på annet vis.

Når du reiser med denne enheten, må du sørge for at den er pakket på en sikker måte i den innsjekkede bagasjen eller i håndbagasjen. Den bør oppbevares i en pose eller en annen beholder hvor den ikke kan flyttes rundt, skumpes borti eller bli berørt av noe.

Ikke prøv å åpne eller reparere Suunto Tank POD selv. Dersom du har problemer med enheten, ta kontakt med nærmeste autoriserte Suunto-servicesenter.

Hvis Suunto Tank POD ikke kobler seg til dykkecomputeren, må du fjerne POD-en. Ikke la en enhet som ikke fungerer være festet til dykkerutstyret. Ta den ødelagte enheten med til den nærmeste autoriserte Suunto-dykkeforhandleren for undersøkelse.

MERK:

Etter dykk skal enheten skylles nøye med rent vann og mild såpe etter bruk, og kabinettet skal rengjøres med en fuktig, myk klut eller semsket skinn. Dette er spesielt viktig etter dykk i saltvann og bassenger.

ADVARSEL:

SØRG FOR AT ENHETEN FORBLIR VANNTETT! Fukt som trenger inn i enheten, kan skade den alvorlig. Kun autoriserte Suunto-servicesentre kan utføre service og reparasjoner.

ADVARSEL:

Når du trenger å demontere Suunto Tank POD, lukk først hovedtankventilen, senk trykket fra systemet gjennom regulatoren, og demonter deretter enheten etter det.

MERK:

Bruk kun originalt tilbehør fra Suunto – skader forårsaket av tilbehør som ikke er originalt, dekkes ikke av garantien.

MERK:

Suunto Service-sentrene har ikke mulighet til å utføre oksygenrengjøring. Oksygenrengjøring er ikke inkludert i produkttjenesten.

TIPS:

Husk å registrere din Suunto Tank PODwww.suunto.com/support for å få tilpasset støtte.

Table of Content