Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

PRZEWODNIK PO PREZENTACH ŚWIĄTECZNYCH | 45-DNIOWY BEZPŁATNY ZWROT

Jak dostosować tryby sportowe za pomocą aplikacji Suunto (Android)?

Zegarek Suunto 3, Suunto 5/5 Peak, Suunto 7, Suunto 9/9 Peak i Suunto Spartan jest wyposażony w szeroką gamę wstępnie zdefiniowanych trybów sportowych i pokazuje najbardziej odpowiednie dane podczas treningu. Możesz również tworzyć niestandardowe tryby sportowe za pomocą aplikacji Suunto.   

Jak utworzyć nowy niestandardowy tryb sportowy?

 1. Połącz zegarek z aplikacją Suunto i wybierz sekcję Dostosowywanie trybu sportowego. 
 2. Dotknij pozycję Utwórz tryb sportowy.
 3. W oknie podręcznym Wybierz sport możesz wybrać rodzaj aktywności. 

 

Wskazówka: Możesz utworzyć więcej niż jeden niestandardowy tryb sportowy dla tego samego sportu. Na przykład możesz utworzyć niestandardowy tryb biegania dla wyścigów i osobny dla treningów regeneracyjnych.

 

Watch_view_1.png

 

Spersonalizuj układ i informacje wyświetlane na ekranie:

 

 1. Aby zmienić rozplanowanie ekranu, dotknij opcji Zmień i wybierz preferowany układ.

Change_display_1.png


     2. Aby zmienić informacje, dotknij pola wyświetlonego na liście i wybierz preferowane dane treningowe.

Change_data_1.png


Znajdź swój nowy niestandardowy tryb sportowy na dostępnej skróconej liście. Aplikacja Suunto automatycznie zsynchronizuje nowy niestandardowy tryb sportowy z zegarkiem. Po otwarciu aplikacji Ćwiczenie/Suunto Wear na zegarku spersonalizowany tryb sportowy będzie dostępny i gotowy, aby go wypróbować. 

 

Jak edytować niestandardowy tryb sportowy?

W przeciwieństwie do wstępnie zdefiniowanych trybów sportowych niestandardowe tryby sportowe są wyróżnione kolorową ikoną na skróconej liście dostępnej w aplikacji Suunto oraz można je edytować:

 1. Wybierz tryb sportowy, który chcesz dostosować.
 2. Zindywidualizuj układ i pola danych zgodnie z opisem powyżej.

Aplikacja Suunto automatycznie zsynchronizuje wprowadzone zmiany z zegarkiem po zakończeniu edycji informacji.

 

Edit_custom_mode_1.png

 

Jak zarządzać skróconą listą na zegarku Suunto?

Skrócona lista na zegarku zawiera ostatnio używane tryby sportowe. Zarówno niestandardowe, jak i wstępnie zdefiniowane tryby sportowe można usunąć z listy skróconej, jednakże edytować można tylko niestandardowe tryby sportowe. Aby usunąć tryby sportowe z listy, dotknij opcji Edytuj obok Skróconej listy na zegarku. Usuń tryby sportowe, których nie potrzebujesz.

 

Delete_1.png

Uwaga: Nie można usunąć wszystkich trybów sportowych z listy skróconej. Zegarek musi zawierać co najmniej jeden tryb sportowy. 

 

Dodatkowe ustawienia dla trybów sportowych*

*Niektóre modele zegarków oferują dodatkowe opcje trybów sportowych: należy pamiętać, że istnieją różnice między funkcjami dostępnymi w zegarkach.

Ustawienia, takie jak dokładność GPS/tryby baterii, użycie pomiaru tętna i/lub inne ustawienia można zmienić lub wybrać w zegarku przed rozpoczęciem aktywności. 

Nie możesz zobaczyć dostosowania trybu sportowego w aplikacji Suunto?

Aby skorzystać z funkcji dostosowania trybu sportowego, należy mieć:

 1. najnowszą wersję aplikacji Suunto: otwórz aplikację Suunto w App Store i sprawdź, czy dostępne są oczekujące aktualizacje. 
 2. najnowszą wersję oprogramowania dla urządzenia Suunto:
  1. Dla Suunto 7: aktualizacje systemu są automatycznie pobierane i instalowane podczas ładowania zegarka, kiedy jest on połączony z Wi-Fi. Jeśli jednak aktualizacja systemu nie zostanie zainstalowana samodzielnie, można ją pobrać i zainstalować ręcznie. Przeczytaj więcej o aktualizacjach zegarka Suunto 7 tutaj
  2. Dla zegarków Suunto 3, Suunto 5, Suunto 9 i Suunto Spartan: zainstaluj oprogramowanie SuuntoLink i połącz zegarek z komputerem za pomocą kabla do ładowania. Zarówno SuuntoLink, jak i aplikacja Suunto poinformują Cię, jeśli dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania dla Twojego urządzenia.
  3. Dla zegarków Suunto 5 Peak i Suunto 9 Peak: Gdy aktualizacja staje się dostępna, a zegarek jest połączony z aplikacją Suunto, aktualizacja oprogramowania zostanie pobrana automatycznie. Po pobraniu aktualizacji na zegarek nastąpi jej instalacja w nocy, o ile poziom baterii będzie wynosić co najmniej 50%.
ZNAJDŹ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT POMOCY TECHNICZNEJ DLA: