Suunto прилагает все усилия, чтобы этот сайт достиг уровня AA в соответствии с требованиями Руководящих указаний по информационным веб-ресурсам (WCAG) 2.0 и соответствовал требованиям других стандартов доступности. Если у вас возникли какие-либо проблемы с доступом к этому сайту, обратитесь в службу поддержки клиентов в США по тел. +1 855 258 0900 (звонок бесплатный).

Suunto EON Core Gebruikershandleiding

Naleving

EU-radiorichtlijn

Hierbij verklaart Suunto Oy dat radioapparatuur van het type DW171 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vindt u hier terug: www.suunto.com/EUconformity.

EU Persoonlijke beschermingsmiddelen

De combinatie van de Suunto EON Core met de Suunto Tank-POD is een persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van Richtlijn 89/686/EEG. De aangemelde instantie nr. 0078, Institut National de la Plongée Professionnelle, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSEILLE, Frankrijk, heeft het EG-type-onderzoek overeenkomstig de bovengenoemde combinatie uitgevoerd en heeft de overeenstemming met de Europese norm EN 250:2014 gewaarborgd. De certificering is tot op een diepte van 50 m zoals gedefinieerd in de EN250:2014-richtlijn.

EU-dieptemeternorm

EN13319 is een Europese dieptemeternorm. Suunto-duikcomputers zijn ontworpen om te voldoen aan deze norm.

FCC naleving

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) dit apparaat moet ongevoelig zijn voor eventuele ontvangen interferentie, waaronder ook interferentie die onjuist functioneren kan veroorzaken. Dit product is getest op naleving van de FCC-standaarden en is bedoeld voor gebruik in huis of kantoor.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet door Suunto zijn goedgekeurd kunnen uw machtiging om dit apparaat onder de FCC-regelgeving te gebruiken ongeldig maken.

IC

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licenties van Industry Canada. De werking ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en

(2) dit apparaat moet ongevoelig zijn voor eventuele ontvangen interferentie, waaronder ook interferentie die onjuist functioneren kan veroorzaken.