Suunto прилагает все усилия, чтобы этот сайт достиг уровня AA, определенного в Руководстве по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) версии 2.0, и соответствовал требованиям других стандартов доступности. Если у вас возникли какие-либо проблемы с доступом к этому сайту, обратитесь в службу поддержки клиентов в США по тел. +1 855 258 0900 (звонок бесплатный).

НОВОЕ! МЫ ДОСТАВЛЯЕМ В РОССИЮ | БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 15 000 ₽ | ПРОСТАЯ СИСТЕМА ВОЗВРАТА | ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Suunto Spartan Sport Gabay sa User - 2.5

 • Pagpapares ng mga POD at sensor

Pagpapares ng mga POD at sensor

Ipares ang iyong relos sa mga Bluetooth Smart POD at sensor upang mangolekta ng karagdagang impormasyon, tulad ng lakas sa pagbibisikleta, kapag nagre-record ng isang ehersisyo.

Sinusuportahan ng Suunto Spartan Sport ang mga sumusunod na uri ng mga POD at sensor:

 • Bilis ng tibok ng puso
 • Bisikleta
 • Lakas
 • Paa
PAALALA:

Hindi ka maaaring magpares ng kahit ano kung naka-on ang airplane mode. I-off ang airplane mode bago ang pagpapares. Tingnan ang Airplane mode.

Upang ipares ang isang POD o sensor:

 1. Pumunta sa mga setting ng iyong relos at piliin ang Connectivity (Connectivity).
 2. Piliin ang Pair sensor (Sensor ng pagpapares) upang makuha ang listahan ng mga uri ng sensor.
 3. Mag-swipe pababa upang makita ang buong listahan at i-tap ang uri ng sensor na nais mong ipares.

Sensor list

 1. Sundin ang mga tagubilin sa relo upang tapusin ang pagpe-pair (basahin ang manual ng sensor o sa POD kung kailangan), na pinipindot ang middle button upang magpatuloy sa susunod na hakbang.

Sensor paired

Kung kinakailangan ng POD ang mga setting, gaya ng crank length para sa power POD, ipo-prompt ka na maglagay ng value sa panahon ng proseso ng pag-pair.

Kapag na-pair na ang POD o sensor, hahanapin ito ng iyong relo agad-agad pagkapili mo sa sport mode na gumagamit sa uri ng sensor na iyon.

Maaari mong makita ang buong listahan ng mga nakapares na device sa iyong relos mula sa mga setting sa ilalim ng Connectivity (Connectivity) » Paired devices (Mga nakapares na device).

Mula sa listahang ito, maaari mong alisin (alisin sa pagkakapares) ang device kung kinakailangan. Piliin ang device na gusto mong alisin, at i-tap ang Forget (Kalimutan).

Pag-calibrate sa bike POD

Para sa mga bike POD, kailangan mong itakda circumference ng gulong sa iyong relo. Dapat na nasa mga milimetro ang circumference at dapat itong isagawa bilang isang hakbang sa pag-calibrate. Kung papalitan mo ang mga gulong (ng bagong circumference) ng iyong bike, dapat ding palitan ang setting ng circumference ng gulong sa relo.

Para palitan ang circumference ng gulong:

 1. Sa mga setting, pumunta sa Connectivity » Paired devices.
 2. Piliin ang Bike POD.
 3. Piliin ang bagong circumference ng gulong.

Pag-calibrate sa foot POD

Kapag nag-pair ka ng isang foot POD, awtomatikong kina-calibrate ng relos mo ang POD gamit ang GPS. Inirerekomenda namin ang paggamit ng awtomatikong pag-calibrate, ngunit maaari mo itong i-disable kung kailangan sa mg setting ng POD sa ilalim ng Connectivity (Connectivity) » Paired devices (Paired sensors).

Para sa unang pag-calibrate sa GPS, dapat kang pumili ng isang sport mode kung saan ginagamit ang foot POD at ang katumpakan ng GPS ay naka-set sa Best (Pinakamahusay). Simulan ang pag-record at tumakbo sa iisang bilis sa patag na lugar, kung posible, sa loob ng kahit 15 minuto lang.

Tumakbo sa normal na katamtaman mong bilis para sa inisyal na pag-calibrate, at pagkatapos ay ihinto ang pag-record ng ehersisyo. Handa na ang calibration sa susunod na beses na gagamitin mo ang foot POD.

Awtomatikong muling kina-calibrate ang foot POD kung kinakailangan sa tuwing available ang GPS speed.

Pag-calibrate sa power POD

Para sa mga power POD (mga power meter), kailangan mong simulan ang pag-calibrate mula sa mga opsyon sa sport mode sa iyong relo.

Upang i-calibrate ang isang power POD:

 1. I-pair ang isang power POD sa relos mo kung hindi mo pa ito nagagawa.
 2. Pumili ng isang sport mode na gumagamit ng power POD at pagkatapos ay buksan ang mga opsiyon ng mode.
 3. Piliin ang Calibrate power POD at sundin ang mga tagubilin sa relos.

Dapat mong muling i-calibrate ang power POD paminsan-minsan.

Оглавление