Suunto прилагает все усилия, чтобы этот сайт достиг уровня AA, определенного в Руководстве по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) версии 2.0, и соответствовал требованиям других стандартов доступности. Если у вас возникли какие-либо проблемы с доступом к этому сайту, обратитесь в службу поддержки клиентов в США по тел. +1 855 258 0900 (звонок бесплатный).

НОВОЕ! МЫ ДОСТАВЛЯЕМ В РОССИЮ | БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 15 000 ₽ | ПРОСТАЯ СИСТЕМА ВОЗВРАТА | ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Suunto Spartan Sport Gabay sa User - 2.5

Pakiramdam

Kung nagsasanay ka ng regular, ang pagsubaybay sa iyong pakiramdam pagkatapos ng bawat sesyon ay isang mahalagang palatandaan ng iyong pangkalahatang pisikal na kundisyon. Maaari ding gamitin ng isang coach o personal trainer ang trend ng iyong pakiramdam upang subaybayan ang iyong progreso sa paglipas ng panahon.

May limang antas ng pakiramdam na maaaring pagpilian:

  • Poor (Mahina)
  • Average (Katamtaman)
  • Good (Mahusay)
  • Very good (Napakahusay)
  • Excellent (Talagang napakahusay)

Ang eksaktong kahulugan ng mga opsyon na ito ay nakasalalay sa pagpapasya mo (at ng iyong coach). Ang mahalaga ay palagi mong gamitin ang mga ito.

Para sa bawat sesyon ng pagsasanay, maaari mong direktang i-record sa relo ang iyong nararamdaman pagkatapos huminto ang pagre-record sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na 'How was it? (Kamusta?).'

feeling how was it

Maaari mong laktawan ang pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pagpindot sa middle button at idagdag na lang ang iyong naramdaman sa ibang pagkakataon sa pamamagitan ng pag-edit sa Move sa Suunto Movescount.

Kapag sinimulan mo nang gamitin nang regular ang sukatan sa nararamdaman, maaari mo nang mabilis na suriin ang iyong 7 araw at 30 araw na trend mula sa timeline overview sa Movescount.

feeling 7 30day overview

Para sa mas matagalang pagsusuri ng trend, pumunta sa iyong Moves page. Piliin ang yugto ng panahon na gusto mong makita mula sa kalendaryo at mag-scroll pababa sa seksyon na Rest & Recovery upang tingnan ang graph ng trend ng pakiramdam.

feeling insight

Оглавление