Suuntos produkter och tjänster – datamätningens precision
Share

Datamätningens precision

På Suunto använder vi sensorer och algoritmer för att skapa värden som vi tror kan hjälpa dig i dina aktiviteter och äventyr. Men informationen eller tjänsterna vi erbjuder är inte 100 % säkra, och de värden de genererar är inte alltid helt precisa. Avläsningar beror på en persons fysik, ålder och andra faktorer. Vissa personer kan på grund av sin fysik inte få stabila och precisa pulsavläsningar. Ditt träningspass intensitet kan också påverka din pulsmätning på ett negativt sätt. Kalorier, puls, plats, rörelsedetektor, skottigenkänning, indikatorer på fysisk stress och andra mätningar stämmer inte alltid överens med verkligheten. Suuntos produkter och tjänster är enbart avsedda för fritidsbruk och ska inte användas till medicinska ändamål av något slag.