Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

PROGRAMUPPGRADERING 2.0 FÖR SUUNTO AMBIT2 R

Förbättrad navigering och användning blir tillgängliga den 23 april 2014 för Suunto Ambit2 R.

Spåra kompassbäring
Med det nya bäringslåset blir det enklare att spåra bäringen. Tryck på BACK LAP när kompassen är aktiv så att bäringen på displayen låses. Indikatorn för låst bäring visas på displayen tills du trycker på BACK LAP igen.

Förenklad vägpunktsnavigering
När du navigerar till en punkt på vägen eller intressant punkt visas absolut bäring från aktuell plats till vägpunkten. Tidigare visades bäringen i relation till riktningen. Med den nya funktionen kan du enkelt lokalisera din plats på kartan när du känner till punkten på vägen, bäringen och avståndet dit.

Genväg till menyn
Om du har en inställning som du behöver ändra ofta eller om du bara vill öppna ett visst kommando snabbare, kan du skapa en genväg genom att gå till önskad inställning samtidigt som du håller ned VIEW. Genvägen aktiveras i TIME-läget.