Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

SUUNTO AMBIT2 UPPDATERING TILL VERSION 1.5

Den nya programuppgraderingen till version 1.5 för Suunto Ambit2 blir tillgänglig på Movescount.com den 29: augusti 2013. Track back och nya alternativ för att spara energi står högst på listan över nya funktioner och förbättringar.

Nya alternativ för att spara energi:
Ett nytt alternativ för att spara energi har lagts till för att förlänga batteritiden när GPS:en används. I Movescount kan du välja GPS-noggrannheten OK (~60 sek fix), Bra (~5 sek fix) eller Bäst (~1 sek fix) när du anpassar sportlägen. Den nya inställningen Bra ger 24 timmars GPS-användning med bara lite lägre noggrannhet i distansmätning och spårning.

Inställningar för GPS-noggrannhet hittar du under Utrustning > Anpassning > Sportläge (t.ex. Cykling) > Redigera > Visa avancerade inställningar.

Track back:
Med den nya Track back-funktionen kan du följa din träningsrutt tillbaka till startpunkten. Från navigeringsalternativen kan du starta track back när som helst under träningen. Alternativt kan du använda track back på en träning i loggboken direkt från menyn Navigering.

Soluppgång/solnedgång
Du kan nu visa tider för soluppgång och solnedgång i Höjd-Baro-läget. Tiderna baseras på den senaste registrerade GPS-platsen, så för att tiderna ska vara tillgängliga måste GPS:en vara aktiverad.

Påminnelse om minnessynk:
När 50 % av loggbokens minne inte har synkroniserats med Movescount, visar Ambit2 en påminnelse efter träning och när du öppnar loggboken. Påminnelsen visar också hur mycket minne (i procent) som inte har synkroniserats.

Automatisk bläddring bland träningsskärmarna:
I anpassade sportlägen kan du ställa in automatisk bläddring bland skärmarna under en träning. I Movescount kan du slå på eller av bläddringen och ställa in bläddringshastighet. Under träning kan du också slå av automatisk bläddring i alternativmenyn utan att påverka inställningarna i Movescount.

Multisportsammanfattning:
I loggboken kan du nu se en sammanfattning av varje enskild sport tillsammans med det totala resultatet för en multisport, uthållighetssport eller ett triathlon.

Förbättrad simningskärm:
Skärmsläckaren för simning har ersatts med möjligheten att visa den anpassade simningsskärmen under simning. Den nedre raden visar att du simmar.

Sammanhangskänslig View-knapp:
Håll nere knappen View i olika lägen för att komma åt nya genvägar. Gå direkt till höjdreferens och kompassinställningar i lägena Höjd-Baro respektive Kompass. I andra lägen inverteras skärmen när man håller nere View-knappen.

Ökad noggrannhet för simning utomhus:
Distansmätningen och kartframställningen har förbättrats för högre noggrannhet vid simträning utomhus.

Nyheter om programuppdateringen för Ambit2 och Ambit2 S