Ställa in låsning av bäring

Suunto Ambit2 S Användarguide - 2.0

Ställa in låsning av bäring

Du kan markera riktningen till ditt mål i relation till norr med funktionen för låsning av bäring.

Hur du låser en bäring:

  1. Med kompassen aktiv, håll klockan framför dig och vrid dig i riktning mot ditt mål.
  2. Tryck på Back Lap för att låsa aktuell gradangivelse som visas på klockan som din bäring.
  3. En tom triangel anger den låsta bäringen i relation till norrpilen (heldragen triangel).
  4. Tryck på Back Lap för att radera låsningen av bäringen.

setting bearing lock Ambit2

OBS:

Vid användning av kompassen i träningsläge, låser och raderar knappen Back Lap endast bäringen. Lämna kompassvyn för att skapa ett lap med Back Lap.