Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Vad kan jag göra om visningen av altitud under min träning är felaktig i min Suunto Ambit3 Peak?

Om din Suunto Ambit3 Peak visar felaktig altitud eller lufttryck under träning, kan följande tips lösa problemet:

Innan du börjar träna:

Se till att den senaste versionen av programvaran är installerad på din klocka (läs merhär). För att säkerställa att din klocka har den senaste versionen kopplar du din klocka till datorn och öppnar SuuntoLink. Du kommer att meddelas när en uppdatering av programvaran är tillgänglig. Om så är fallet, var god uppdatera din klocka.

Se till att FusedAlti är aktiverad. Med denna funktion aktiverad kombineras GPS- och barometrisk altitud för att ge en tillförlitligare visning av altitud. Läs mer ianvändarhandbok. När den sätts igång, aktiveras FusedAlti varje gång du påbörjar en träning som använder GPS.

Aktivera FusedAlti:

1. Håll NEXT intryckt för att öppna alternativmenyn.
2. Skrolla till ALTI-BARO med LIGHT och mata in med NEXT.
3. Skrolla till FusedAlti med START och tryck på NEXT för att komma in i menyn.
4. Välj ON med LIGHT och bekräfta med NEXT.

Obs! Under goda förhållanden tar det flera minuter för FusedAlti att aktiveras. Under den tiden visar din klocka den ungefärliga barometriska altituden. Visningen av altitud och altitudhistoria medan du tränar kommer att korrigeras när din verkliga altitud har definierats via FusedAlti.

Ställ in ett nytt referensvärde för altitud. Lär dig ställa in detta värde för din klocka i Viktiga frågor
”

Hur ställer man in ett nytt referensvärde för altitud i Ambit3 Peak”.

Kontrollera vilken Alti-Baro-profil som är inställd för respektive sportläge i SuuntoLink.

• Välj ALTI-profilen när dina utomhusaktiviteter innefattar altitudändringar (t. ex. vandring i kuperad terräng).
• Välj BARO-profilen när dina utomhusaktiviteter inte innefattar altitudändringar (t. ex. vandring i plan terräng).
• Välj AUTOMATIC för att låta klockan bestämma vilken profil som är bäst lämpad för dig för ögonblicket.

Obs! Inga värden för stigning/sänkning kommer att beräknas i denna profil då alla ändringar i lufttrycket kommer att tolkas som väderförändringar.

Obs! I AUTOMATIC-profilen växlar din klocka mellan ALTI och BARO beroende på dina rörelser och förändringar av lufttrycket. Det kan ta flera minuter innan klockan ställer in rätt profil. Detta kan påverka visningen av altitud. Läs mer om Alti-Baro i användarhandbok för din produkt.

Kontrollera att öppningarna för trycksensorn på klockans boett inte är täckta eller blockerade. Säkerställ att klockan inte sitter för hårt på din handled och att inte kläder eller handledsrörelser blockerar sensorn.

Obs! Håll området kring sensorn fritt från smuts och sand. För aldrig in föremål i sensorns öppningar och rengör dem inte med tryckluft.

Under träning:
  • Kontrollera att klockan inte sitter för hårt på armen. Trycksensorns öppningar får inte blockeras.
  • Se till att dina handledsrörelser eller handrörelser inte påverkar eller blockerar trycksensorns öppningar.
  • Om FusedAlti är avstängd, ställ in ett nytt referensvärde för altitud då och då, eftersom visningen kan påverkas av väderförändringar. Lär dig mer om hur väderförändringar påverkar en altimeter i denna video:

 

HITTA MER SUPPORT FÖR: