Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Ambit3 Peak Användarhandbok - 2.5

FusedAlti

FusedAltiTM ger en höjdangivelse som är en kombination av GPS- och barometerhöjd. Det minimerar effekten av tillfälliga fel och missvisningsfel i den slutliga höjdangivelsen.

OBS:

Som standard mäts höjden med FusedAlti under träning och navigering med GPS. När GPS:en är avstängd, mäts höjden med barometersensorn.

Om du inte vill använda FusedAlti vid höjdmätning kan du inaktivera funktionen på alternativmenyn.

Så här inaktiverar du FusedAlti:

  1. Håll Nästa intryckt för att öppna alternativmenyn.
  2. Rulla till Höjd-baro med Light Lock och bekräfta med Nästa.
  3. Rulla till FusedAlti med Start Stop och välj med Nästa.
  4. Ställ in FusedAlti i läget Av med Start Stop eller Light Lock och bekräfta med Nästa.

När enheten är i läget Tid kan du använda FusedAlti för att söka efter ett nytt referensvärde för barometerhöjd. GPS:en aktiveras då i högst 15 minuter.

Så här söker du efter ett nytt referensvärde för barometerhöjd med FusedAlti:

  1. Håll Nästa intryckt för att öppna alternativmenyn.
  2. Rulla till Höjd-baro med Light Lock och bekräfta med Nästa.
  3. Rulla till Referens med Light Lock och bekräfta med Nästa.
  4. Rulla till Automatisk justering med Start Stop och välj med Nästa. GPS:en aktiveras och enheten börjar beräkna höjden med hjälp av FusedAlti.

new reference FusedAlti Ambit3 Peak

OBS:

Vid goda förhållanden tar det fyra till tolv minuter innan FusedAlti aktiveras. Under den tiden visar Suunto Ambit3 Peak barometerhöjd tillsammans med symbolen ~ för att indikera att angivelsen kanske inte är korrekt.

Innehållsförteckning