Kan jag planera dyk med flera gaser eller Trimix-dyk med dykplaneraren i Suunto EON Core och Suunto EON Steel?

Kan jag planera dyk med flera gaser eller Trimix-dyk med dykplaneraren i Suunto EON Core och Suunto EON Steel?

Dykplaneraren i Suunto EON Core och Suunto EON Steel är enbart för dyk utan dekompression och använder bara en gas. Du kan ändra djup och procentandel syre för det planerade dyket så visar dykplaneraren den uppskattade tiden för ingen dekompression och gastiden utifrån det. Kom ihåg att ange flasktryck, flaskstorlek och förbrukningshastighet för att göra korrekta tidsberäkningar.

I användarhandböckerna för EON Core och EON Steel finns mer information i avsnitt: Dykplanerare

Vi rekommenderar att du använder Suunto DM5, där du kan planera avancerade dekompressionsdyk med flera gaser.

 

HITTA MER SUPPORT FÖR:

Suunto EON Core
Suunto EON Steel