Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto EON Steel Användarhandbok 3.0

Så här planerar du ett dyk med dykplaneraren

Innan du planerar ditt första dyk går du igenom inställningarna för dykplaneraren och konfigurerar dem enligt dina personliga preferenser. Öppna planeraren och justera inställningarna under Huvudmeny (Huvudmeny) » Dykplanerare (Dykplanerare).

 1. Ställ först in värden för:

  • Personlig gasförbrukning (förinställt värde: 25 L/min / 0,90 ft3)
  • flasktryck (förinställt värde: 200 bar / 3000 psi)
  • flaskstorlek (förinställt värde: 12 liter / 80 ft3, 3000 psi)
  OBS:

  Det är viktigt att först anpassa dessa värden för att få korrekta gasberäkningar.

 2. Öka eller minska värdena med den övre eller undre knappen. Om du inte vet vad din personliga gasförbrukning är rekommenderar vi att du använder standardvärdet 25 l/min (0,90 ft3/min).

  OBS:

  Uppskattad gastid beräknas baserat på flasktrycket vid början av dyket minus 35 bar (510 psi).

Du kan anpassa dykdjupet, dykgasens O2-procent och yttidsintervall i Visa planeraren.

Baserat på dessa parametrar visar Dykplanerare ingen dekompressionsdyktid för dina planeringsändamål. Om du har fyllt i flaskstorlek, flasktryck och gasförbrukning så visar planeraren gastidsberäkning också.

Dive planner EonCore

Den beräknande tiden utan dekompression baseras på dykdjup och gasblandning. Om det finns återstående nitrogen från föregående dyk, eller yttid, så tas de med i beräkningarna. gastid är beroende av dykdjup, gasblandning, personlig förbrukning, flaskstorlek och flasktryck.

Planera ditt första dyk i en serie

 1. Ställ in djup och blandning i Visa planeraren.
 2. Om du till exempel anger 18 meter och använder tryckluft som gasblandning visas följande:

  dive planner 1 eon

  I detta exempel är de beräknade värdena följande:

  1. Dyknummer i dykserie: 1
  2. Tillgänglig tid utan dekompression: 51 minuter
  3. Återstående gastid: 41 minuter

Planera ytterligare dyk

Med dykplaneraren kan du justera yttiden i steg om 10 minuter. 48:00 timmar är det största värdet som du kan ställa in.

I exemplet nedan är yttiden före det andra dyket 1 timme och 37 minuter. Justera tid vid ytan för att se hur det påverkar tid utan dekompression.

Diveplanner2

Innehållsförteckning