Vad är flygplansläget i Suunto EON Core och Suunto EON Steel?

Vad är flygplansläget i Suunto EON Core och Suunto EON Steel?

Flygplansläget stänger av Bluetooth. När flygplansläget är aktiverat kan Suunto EON Core och Suunto EON Steel inte ansluta till mobiltelefoner.