Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Hur mäter jag syremättnad med Suunto 9 Peak?

Du kan mäta din syremättnadsnivå med Suunto 9 Peak. Syremättnadsnivån kan ge en indikation på överträning eller utmattning, och kan även vara praktisk för att se din acklimatisering på hög höjd.

Normala syremättnadsnivåer ligger på mellan 96 och 99 procent vid havsnivå. På hög höjd kan normala värden vara något lägre. När kroppen acklimatiserat sig till hög höjd ökar värdet igen.

Screen Shot 2021-10-18 at 16.00.59.png

Din syremättnadsnivå visas i vyn Puls:

  1. Från urtavlan trycker du på den nedre knappen eller sveper uppåt för att öppna skärmen Puls.
  2. Tryck för att komma till Syremättnad-displayen.
  3. Håll handen stilla när klockan utför mätningen.
  4. Följ anvisningarna på klockan om mätningen misslyckas.
  5. När mätningen har genomförts visas värdet för syrenivån i blodet.

Du kan också mäta syrenivån i blodet när du sover, se Sömnregistrering.

Varning: Suunto 9 Peak är inte en medicinsk enhet och blodets syrenivå som Suunto 9 Peak visar är inte avsedd för att diagnostisera eller övervaka medicinska tillstånd.