Hur återställer jag min klocka om uppdateringen av den inbyggda programvaran misslyckas?

Hur återställer jag min klocka om uppdateringen av den inbyggda programvaran misslyckas?

Om uppdateringen av den inbyggda programvaran misslyckas visas följande:

  • SuuntoLink visar meddelandet ”Uppdateringen av klockan avbröts. Anslut din klocka igen.”
  • Ikonen för hämtning av programmet visas på din klocka när den har kopplats ur datorn.

I så fall kan följande steg lösa problemet:

1. Anslut din klocka till SuuntoLink med USB-kabeln.
2. SuuntoLink föreslår att du återställer klockan.

Observera: Återställningen raderar alla data från din klocka, däribland Moves som inte har synkroniserats.

3. Bekräfta återställningen genom att trycka på Återställ klockan.
4. SuuntoLink installerar om den tidigare programversionen som var installerad på klockan.
5. När ominstallationen är klar föreslår SuuntoLink att du uppdaterar till den senaste versionen av den inbyggda programvaran.
6. Bekräfta genom att trycka på Uppdatera klockan.

Om klockan inte återställs efter att du har anslutit den till SuuntoLink provar du följande:

1. Koppla loss klockan från USB-kabeln från Suunto.
2. Stäng SuuntoLink.
3. Starta om SuuntoLink och anslut klockan igen.

Om klockan fortfarande inte har återställts startar du om klockan genom att hålla den övre högra knappen intryckt i 12 sekunder. Anslut sedan klockan till SuuntoLink igen.

 

HITTA MER SUPPORT FÖR:
SuuntoLink