Suunto eftersträvar att denna webbplats ska uppnå nivån AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.
  • Home
  • Support
  • Vanliga frågor om produktåterkallelsen av Suuntos trådlösa sändare för tryckmätning och Suunto Tank POD
  • Share

Vanliga frågor om produktåterkallelsen av Suuntos trådlösa sändare för tryckmätning och Suunto Tank POD

Ska jag lämna in min trådlösa sändare för tryckmätning eller Suunto Tank POD även om den fungerar bra?
Ja. Suunto uppmanar sina slutkunder att lämna in de berörda produkterna för inspektion och uppgradering av ett serviceställe, samt att produkterna inte ska användas innan denna åtgärd har vidtagits.


Kan jag dyka med min trådlösa sändare för tryckmätning eller Suunto Tank POD innan den har inspekterats?
Nej.


Hur gör jag för att få min trådlösa sändare för tryckmätning eller Suunto Tank POD inspekterad?
Ta med produkten till närmaste auktoriserade Suunto-återförsäljare eller ett auktoriserat serviceställe för att få produkten inspekterad utan kostnad. Du kan också använda Suuntos Onlineservicebegäran (endast i vissa länder) om du vill få produkten upphämtad och levererad.

Vi byter även batteriet i din enhet utan kostnad i samband med inspektionen. Du får dessutom en ettårig garanti från inspektionsdatumet. För att få garantin måste du registrera produkten på Mysuunto.


Kan jag lämna in produkten där jag köpte den och få den inspekterad?
Ja. Din auktoriserade Suunto-återförsäljare skickar produkten till ett serviceställe för inspektion.


Måste jag få tillåtelse från butiken där jag köpte produkten för att skicka iväg den för inspektion?
Nej.


Jag har inget kvitto på köpet av produkten. Kan jag få produkten inspekterad ändå?
Ja. Du behöver inget kvitto.


Kan jag inspektera produkten själv?
Nej. Produkten måste inspekteras av ett Suunto-auktoriserat serviceställe.


Vilka dykdatorer är Suuntos trådlösa sändare och Suunto Tank POD-enheterna kompatibla med?
Suuntos trådlösa sändare för tryckmätning är kompatibel med följande Suunto-dykdatorer: D4i, D4i Novo, D6i, D6i Novo, D9, D9tx, DX, Vytec, Vytec DS, HelO2, Vyper Air och Vyper Novo. Suunto Tank POD är kompatibel med dykdatorn Suunto EON Steel.


Ska jag även ta med de kompatibla Suunto-dykdatorn när jag lämnar in den trådlösa Suunto-sändaren eller Suunto Tank POD-enheten för inspektion?
Nej.


Vad görs under inspektionen och uppgraderingen?
Under inspektionen öppnas produkterna och undersöks. Batteriet och o-ringarna för vattentätning byts ut. Plasthöljet byts också ut.

Du får ytterligare två säkerhetsdelar: en av dem måste sättas på din sändare eller Tank POD-enhet beroende på om den ansluts genom en högtrycksslang eller direkt till det första steget. Anledningen till detta är att minimera mängden trycksatt luft inuti produkten. 
Detaljerade säkerhetsanvisningar tillhandahålls.

Efter uppgraderingen märks produkten med ett litet cirkelmärke som anger att den är säker att använda.Måste jag få tillåtelse från butiken där jag köpte produkten för att skicka iväg den för inspektion?
Nej.


Vad händer om jag befinner mig utomlands? 
Ta med produkten till närmaste Suunto-auktoriserade återförsäljare eller ett Suunto-auktoriserat serviceställe. Du kan också använda Suuntos Onlineservicebegäran (endast i vissa länder) om du vill få produkten upphämtad och levererad för inspektion. Du kan också kontakta Suuntos support om du behöver fler anvisningar.