Промяна на основните настройки
Find a dealer/service center

Suunto Essential Потребителско ръководство -

Table of Content

Промяна на основните настройки

В General можете да зададете основните настройки, включително:

 • button tone: вкл./изкл.
 • tone guide: вкл./изкл.
 • backlight: бутон за светлината/всеки бутон
 • language: английски, френски, испански, немски

За да влезете в General в Menu:

 1. Отворете Menu, като задържите Mode натиснат в режим Time, Alti & Baro или Compass.
 2. Превъртете до General, като използвате - Light.
 3. Отворете с Mode.

Звук на бутоните

В Button tone можете да включите или изключите звука на бутоните. Всеки път, когато натиснете бутон, се чува звук, който потвърждава действието.

 1. В General, изберете Button tone.
 2. Включете или изключете звука на бутоните с + и - Light.

Звукова сигнализация

В tone guide можете да включите или изключите звуковата сигнализация. Ще чуете звукова сигнализация, когато:

 • Смените някоя настройка
 • Зададете референтната стойност за височина
 • Стартирате или спрете записа на логове
 • Маркирате точка височина, когато записвате логове
 • Стартирате или спрете хронометъра
 • Устройството превключва между профилите altimeter и Barometer, когато използвате профил automatic.

За да включите или изключите звуковата сигнализация:

 1. В General, изберете Tone guides.
 2. Включете или изключете звуковата сигнализация с + и - Light.

Подсветка

В Backlight можете да превключвате между двата вида осветление: всеки бутон и бутон за светлината.

За да настроите подсветката към нормален или нощен режим:

 1. В General, изберете Backlight.
 2. Превключете подсветката между light button и any button с + и - Light.

Когато light button е избран, можете да активирате подсветката с - Light. Подсветката се изключва автоматично след 5 секунди. Ако искате да виждате подсветката, докато сте в Menu, трябва да я активирате в режим time, Alti & Baro или Compass преди да влезете в Menu. Подсветката тогава ще бъде включена, докато не затворите Menu.

Когато any button е избран, подсветката се включва всеки път, когато натиснете бутон.

Език

В Language можете да изберете езика на потребителския интерфейс на вашия Product name (английски, немски, френски или испански).

За да изберете език:

 1. В General, изберете Language.
 2. Изберете език от списъка с + и - Light.

Активиране заключването на бутоните

Можете да деактивирате заключването на бутоните, ако задържите бутона -Light натиснат. Когато заключването на бутоните е активирано, това е показано със символ катинар icon button lock .

бележка:

Можете да променяте изгледите и да използвате подсветката, докато заключването на бутоните е активирано.