Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Sonic Потребителско ръководство

Сдвояване

Преди да използвате Suunto Sonic за първи път, трябва да го сдвоите със съвместимо устройство.

Ако Suunto Sonic не е включен:

  1. Задръжте бутона + натиснат. След 3 секунди, Suunto Sonic се включва. Не пускайте бутона.

  2. Задръжте бутона + натиснат за още 2 секунди, за да влезете в режим на сдвояване. Когато LED светлината започне да примигва в червено и бяло, продуктът е готов за сдвояване.

  3. Уверете се, че Bluetooth е активиран на устройството, с което искате да сдвоите вашия Suunto Sonic.

  4. В Bluetooth настройките на съвместимото устройство отворете списъка с устройства наблизо.

  5. Намерете Suunto Sonic в списъка и сдвоете слушалките с устройството.

Когато сдвояването е успешно, слушалките ще възпроизведат звук и бялата LED светлина ще светне за 1 секунда, след което ще се изключи.

Ако Suunto Sonic е вече на:

  1. Задръжте бутоните + и натиснати едновременно за 3 секунди, за да влезете в режим на сдвояване. Когато LED светлината започне да примигва в червено и бяло, продуктът е готов за сдвояване.

  2. Уверете се, че Bluetooth е активиран на устройството, с което искате да сдвоите вашия Suunto Sonic.

  3. В Bluetooth настройките на съвместимото устройство отворете списъка с устройства наблизо.

  4. Намерете Suunto Sonic в списъка и сдвоете слушалките с устройството.

Когато сдвояването е успешно, слушалките ще възпроизведат звук и бялата LED светлина ще светне за 1 секунда, след което ще се изключи.

Table of Content