Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Spartan Ultra Потребителско ръководство - 2.6

Начало

Стартирането на вашия Suunto Spartan Ultra за първи път е лесно и просто.

  1. Задръжте горния бутон натиснат, за да събудите часовника.
  2. Докоснете екрана, за да стартирате съветника за настройка.

Startup wizard

  1. Изберете език, като плъзнете нагоре или надолу или като натиснете върху езика.

Select language Spartan

  1. Следвайте съветника, за да завършите първоначалните настройки. Плъзнете нагоре или надолу, за да изберете стойност. Докоснете екрана или натиснете средния бутон, за да потвърдите стойността и да отидете на следващата стъпка.

След като приключите със съветника, заредете часовника с предоставения USB кабел, докато батерията не бъде напълно заредена.

Трябва да свалите и инсталирате SuuntoLink на своя PC или Mac, за да получавате софтуерни актуализации за своя часовник. Силно препоръчваме да актуализирате часовника си, когато е налична нова версия на софтуера.

бележка:

SuuntoLink също оптимизира GPS на Вашия часовник. За да гарантирате точно GPS проследяване, трябва да свързвате редовно своя часовник към SuuntoLInk.

Table of Content