Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Spartan Ultra Потребителско ръководство - 2.5

Table of Content

Регулиране на настройките

Регулиране на настройките

Можете да регулирате всички настройки на часовника директно от него или чрез Suunto Movescount.

За да регулирате настройка:

  1. Плъзнете надолу, докато не видите иконата на настройките, след което докоснете иконата.

Settings icon Spartan

  1. Превъртете през менюто с настройките, като прокарате пръст нагоре или надолу по екрана или като натиснете горния или долния бутон.

Settings menu Spartan

  1. Изберете настройка, като докоснете името на настройката или като натиснете средния бутон, когато настройката е маркирана. Върнете се в менюто като плъзнете надясно или като изберете Back (Назад).
  2. За настройки със стойности, променете стойността, като плъзнете нагоре или надолу или като натиснете горния или долния бутон.

Backlight mode Spartan

  1. За настройки със само две стойности, като например Вкл./Изкл., променете настройката като докоснете стойността или като натиснете средния бутон.

24hour time

подшушвам:

Можете да влезете и в общите настройки от циферблата на часовника, като докоснете и задържите пръста си на екрана, за да отворите контекстно меню с опции.

InContext menu Spartan