Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Wing Потребителско ръководство

Свързваемост с Bluetooth

Вашите слушалки Suunto Wing комуникират със съвместимите устройства чрез Bluetooth Можете да сдвоявате продукта с всички Bluetooth устройства с възможност за възпроизвеждане на аудио, като мобилни телефони, смарт часовници, таблети и др. За информация как да сдвоите слушалките със съвместимо устройство вижте Сдвояване.

Можете да свържете слушалките си към две Bluetooth устройства едновременно. Вижте Свързване към две устройства.

Ако искате да прекъснете връзката между слушалките и съвместимото устройство, можете да го направите в настройките на Bluetooth на сдвоеното устройство. Имате две възможности. За да запазите слушалките в Bluetooth списъка на сдвоеното устройство и да осигурите бързо повторно свързване, просто изключете устройствата. Ако искате напълно да премахнете слушалките от Bluetooth списъка на сдвоеното устройство, изтрийте слушалките от списъка с Bluetooth връзки. В този случай, ако искате да използвате отново слушалките и Bluetooth устройството, трябва да започнете сдвояването отначало.

бележка:

Ако излезете извън обхвата на Bluetooth връзката за повече от 3 минути, докато носите Suunto Wing, връзката между слушалките и сдвоеното устройство се прекъсва.

Когато Bluetooth връзката между слушалките и съвместимото устройство се загуби, Suunto Wing автоматично влиза в режим на готовност за пестене на енергия. Когато слушалките са в режим на готовност, натиснете произволен бутон, за да се свържете отново с Bluetooth устройството по бърз начин.

Table of Content