Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Wing Потребителско ръководство

Сдвояване

Преди да използвате Suunto Wing за първи път, трябва да го сдвоите със съвместимо устройство.

Ако Suunto Wing не е включен:

  1. Задръжте бутона + натиснат. След 3 секунди, Suunto Wing се включва. Не пускайте бутона.

  2. Задръжте бутона + натиснат за още 2 секунди, за да влезете в режим на сдвояване. Когато червените LED светлини започнат да мигат, продуктът е готов за сдвояване.

  3. Уверете се, че Bluetooth е активиран на устройството, с което искате да сдвоите ваши Suunto Wing.

  4. В Bluetooth настройките на съвместимото устройство отворете списъка с устройства наблизо.

  5. Намерете Suunto Wing в списъка и сдвоете слушалките с устройството.

Когато сдвояването е успешно, слушалките ще възпроизведат звук и LED светлините ще се изключат

Ако Suunto Wing е вече на:

  1. Задръжте бутоните + и натиснати едновременно за 3 секунди, за да влезете в режим на сдвояване. Когато червените LED светлини започнат да мигат, продуктът е готов за сдвояване.

  2. Уверете се, че Bluetooth е активиран на устройството, с което искате да сдвоите ваши Suunto Wing.

  3. В Bluetooth настройките на съвместимото устройство отворете списъка с устройства наблизо.

  4. Намерете Suunto Wing в списъка и сдвоете слушалките с устройството.

Когато сдвояването е успешно, слушалките ще възпроизведат звук и LED светлините ще се изключат

Комуникация в близко поле (NFC)

Suunto Wing могат да бъдат сдвоени със съвместим мобилен телефон посредством NFC.

При включени слушалки поставете лявата им страна с логото на NFC близо до тази част от мобилния телефон, в която е поставен NFC чипът. На екрана се появява изскачащо съобщение с предложение за сдвояване на телефона Suunto Wing.

Table of Content