Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 150€ | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Traverse Alpha Gabay sa User - 2.1

Mga anyo ng buwan

Maaari mong sundan ang mga anyo ng buwan batay sa nakatalang huli mong lokasyon ng GPS na may display ng anyo ng buwan. Ipakita/itago ang display ng hakbang mula sa start menu sa ilalim ng DISPLAYS (MGA DISPLAY) » Moon phase (Anyo ng buwan). Kapag naka-activate, maaari mong tingnan ang mga anyo ng buwan sa pamamagitan ng pagpindot sa NEXT upang mag-scroll papunta sa mga aktibong display. moon phase display

Bilang default, ipapakita sa iyo ng display ng anyo ng buwan ang anyo ng buwan para sa kasalukuyan mong lokasyon at petsa.

Upang tingnan ang ibang mga petsa para sa kasalukuyan mong lokasyon:

  1. Habang nasa display ng anyo ng buwan, pindutin ang BACK LAP.
  2. Mag-scroll tungo sa mga petsa sa hinaharap o sa nakaraan gamit ang START at LIGHT.
  3. Pumili ng isang petsa na hindi ang petsa sa araw na ito gamit ang NEXT upang makita ang impormasyon sa anyo ng buwan para sa petsang iyon.
  4. Bumalik sa petsa sa araw na ito sa pamamagitan ng pagpindot muli sa BACK LAP.

moon phase display views

Inhaltsverzeichnis