Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 150€ | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Traverse Alpha Gabay sa User - 2.1

Button lock

Kapag nakapindot nang matagal ang BACK LAP, maila-lock at maia-unlock ang mga button.

button lock Traverse

Mapapalitan mo ang galaw ng button lock sa mga setting ng relo sa ilalaim ng GENERAL (PANGKALAHATAN) » Tones/displayTones (Mga Tunog/display) / Button lockButton lock (Lock ng button).

Ang iyong Suunto Traverse Alpha ay may dalawang opsyon sa pag-lock:

  • Actions only (Mga Aksyon lang): Naka-lock ang mga menu na magsimula at mga opsyon.
  • All buttons (Lahat ng button): Naka-lock lahat ng mga button. Maaaring i-activate ang backlight sa Night (Gabi) na mode.
TIP:

Piliin ang Actions only (Mga aksyon lang) na setting ng button lock para sa mga sport mode upang maiwasan maiwasan ang aksidenteng pagsisimula o pagpapahinto ng iyong log. Kapag ang mga button na BACK LAP at START ay naka-lock, maaari mo pa ring baguhin ang mga display sa pamamagitan ng pagpindot sa NEXT at ang mga view sa pamamagitan ng pagpindot sa VIEW.

Inhaltsverzeichnis