Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Sollten Sie Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 100€ | KOSTENLOSE RETOUREN | DER SUUNTO CUSTOMIZER IS ZURÜCK

Suunto Traverse Alpha Gabay ng Gumagamit - 2.0

 • Mga point of interest

Mga point of interest

Suunto Traverse Alpha kasama ang pagna-navigate ng GPS na nagbibigay sa iyo ng kakayahan na mag-navigate sa isang nauna nang tinukoy na destinasyon na naka-store bilang isang point of interest (POI).

PAALALA:

Maaari ka ring magsimulang mag-navigate sa isang POI kapag nagre-record ka ng ehersisyo (tingnan ang Pagre-record ng mga aktibidad).

Para pumunta sa isang POI:

 1. Pindutin ang START upang makapasok sa start menu.
 2. Mag-scroll papunta sa NAVIGATION (NAVIGATION) gamit ang START at pindutin ang NEXT.
 3. Mag-scroll papunta sa POIs (Points of interest) (Mga POI (Points of interest)) gamit ang LIGHT at pindutin ang NEXT.
 4. Mag-scroll papunta sa POI na gusto mong i-navigate gamit ang START o ang LIGHT at pumili gamit ang NEXT.
 5. Pindutin muli ang NEXT upang piliin ang Navigate (Mag-navigate). Kung gagamitin mo ang compass sa unang pagkakataon, kailangan mo itong i-calibrate (tingnan ang Pagka-calibrate sa compass). Pakatapos i-activate ang compass, magsisimulang maghahanap ang relo ng GPS signal. Naka-record ang lahat ng pagna-navigate. Kung may higit sa isang sport mode ang iyong relo, ipo-prompt ka na pumili ng isa.
 6. Magsimulang mag-navigate papunta sa POI.

Ipinapakita ng relo ang breadcrumb display na nagpapakita sa iyong posisyon at sa posisyon ng POI.

Sa pamamagitan ng pagpindot sa VIEW, maaari mong puntahan ang dagdag na gabay:

 • distansya at direksyon sa POI sa isang tuwid na linya
 • distansya sa POI at tinantyang oras habang nasa ruta batay sa kasalukuyan mong bilis,
 • pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyan mong altitude at ng altitude ng POI

navigating POI Traverse

Kapag nakapirmi o gumagalaw nang mabagal (<4 km/h), ipapakita sa iyo ng relo ang direksyon papunta sa POI (o waypoint kung nagna-navigate ka sa isang ruta) batay sa bearing ng compass.

Habang gumagalaw (<4 km/h), ipapakita sa iyo ng relo ang direksyon papunta sa POI (o waypoint kung nagna-navigate ka ng isang ruta) batay sa GPS.

Ang direksyon patungo sa iyong target, o bearing, ay ipinapakita sa tatsulok na walang laman. Ang direksyon na binabiyahe mo, o pupuntahan mo, ay isinasaad ng mga solid na linya sa itaas ng display. Sinisigurado sa iyo ng pagkakapantay ng dalawa na tumutungo ka sa tamang direksyon.

navigating POI moving Traverse

Pag-alam sa iyong lokasyon

Suunto Traverse Alpha pinahihintulutan kang alamin ang mga coordinate ng kasalukuyan mong lokasyon gamit ang GPS.

Para alamin ang iyong lokasyon:

 1. Pindutin ang START upang makapasok sa start menu.
 2. Mag-scroll sa NAVIGATION(PAG-NAVIGATE) gamit ang START at pindutin ang NEXT.
 3. Mag-scroll sa Location (Lokasyon) gamit ang LIGHT at pindutin ang NEXT.
 4. Pindutin ang NEXT upang piliin ang Current (Kasalukuyan).
 5. Ang relo ay magsisimulang humanap ng GPS signal at ipapakita ang GPS found (Nakahanap ng GPS) pagkatapos makakuha ng signal. Pagkatapos noon, ang kasalukuyan mong coordinates ay ipapakita sa display.
TIP:

Maaari mo ring alamin ang iyong lokasyon habang nagre-record ka ng aktibidad sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa NEXT upang mapuntahan ang NAVIGATION (PAG-NAVIGATE) sa menu ng mga opsyon o sa pamamagitan ng pagpindot sa START habang nasa breadcrumb display.

Pagdaradag ng POI

Suunto Traverse Alpha nagbibigay-daan sa iyo na i-save ang kasalukuyan mong lokasyon o magtakda ng lokasyon bilang isang POI.

Maaari kang mag-store sa relo nang hanggang 250 POI.

Kapag nagdaragdag ng POI, pumili ng isang uri ng POI (icon) at pangalan ng POI mula sa paunang tinukoy na listahan, o malayang pangalanan ang mga POI sa Movescount.

Upang i-save ang isang POI:

 1. Pindutin ang START upang makapasok sa start menu.
 2. Mag-scroll papunta sa NAVIGATION (NAVIGATION) gamit ang START at pindutin ang NEXT.
 3. Mag-scroll papunta sa Location (Lokasyon) gamit ang LIGHT at pindutin ang NEXT.
 4. Piliin ang Current (Kasalukuyan) o ang Define (I-define) Upang manu-manong palitan ang mga value ng longitude at latitude.
 5. Pindutin ang START upang i-save ang lokasyon.
 6. Pumili ng nababagay na pangalan para sa lokasyon. Mag-scroll sa mga opsyon sa pangalan gamit ang START o ang LIGHT. Pumili ng pangalan gamit ang NEXT.
 7. Pindutin ang START upang i-save ang POI.

Maaari kang gumawa ng mga POI sa Suunto Movescount sa pamamagitan ng pagpili ng isang lokasyon sa mapa o paglalagay ng mga coordinate. Ang mga POI sa iyong Suunto Traverse Alpha at sa Suunto Movescount ay palaging naka-synchronize kapag kinonekta mo ang relo sa Suunto Movescount.

PAALALA:

Kapag nagre-record ng isang aktibidad na pangangaso o pangingisda, ang pagpindot nang matagal sa VIEW ay magpapakita ng isang maikling listahan ng Mga POI na partikular sa aktibidad. Upang tingnan ang buong listahan, piliin ang SHOW ALL (IPAKITA LAHAT).

TIP:

Mabilis mong mase-save ang kasalukuyan mong lokasyon bilang isang POI sa pamamagitan ng pagpindot nang matagal sa VIEW. Maaari itong isagawa mula sa alinmang display kapag hindi nagre-record ng isang aktibidad.

Pagbubura ng POI

Maaari mong direktang burahin ang isang POI sa relo o sa pamamagitan ng Suunto Movescount. Ngunit, kapag binura mo ang isang POI sa Suunto Movescount at i-synchronize ang iyong Suunto Traverse Alpha, ang POI ay mabubura sa relo ngunit madi-disable lang sa Suunto Movescount.

Para burahin ang isang POI:

 1. Pindutin ang START upang makapasok sa start menu.
 2. Mag-scroll sa NAVIGATION(PAG-NAVIGATE) gamit ang LIGHT at pindutin ang NEXT.
 3. Mag-scroll sa POIs (Points of interest) (Mga POI (Points of Interest)) gamit ang LIGHT at pindutin ang NEXT.
 4. Mag-scroll sa POI na gusto mong burahin gamit ang START o LIGHT at piliin gamit ang NEXT.
 5. Mag-scroll sa Delete (Burahin) gamit ang START at pindutin ang NEXT.
 6. Pindutin ang START upang kumpirmahin.

Inhaltsverzeichnis