Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

VERSANDKOSTENFREI AB 150€ | KOSTENLOSE RETOUREN

Suunto Traverse Alpha Gabay sa User - 2.1

Pagcha-charge ng baterya

Ang itatagal ng baterya sa isang pag-charge ay nakabatay sa kung paano ginagamit ang Suunto Traverse Alpha. Ang mabababang temperatura, halimbawa, ay nakakabawas sa itatagal ng isang pag-charge. Sa pangkalahatan, ang kakayahan ng mga rechargeable battery ay bumababa habang tumatagal.

PAALALA:

Kung sakaling may hindi normal na pagbaba sa kakayahan dahil sa may depektong baterya, sinasaklaw ng warranty ng Suunto ang pagpapalit sa baterya sa loob ng 1 taon o para sa maximum ng 300 beses na pagcha-charge, alinman ang mauna.

Ang icon na bateya ay nagsasaad sa lebel ng karga ng baterya. Kung ang lebel ng karga ng baterya ay wala nang 10%, ang icon ng baterya ay magpapatay-sindi nang 30 segundo. Kung ang lebel ng karga ng baterya ay wala nang 2%, ang icon ng baterya ay magpapatay-sindi nang tuloy-tuloy.

charge level indicator

Kapag napakababa na ng antas ng baterya habang nagre-record, titigil ang relo at mase-save ang pagre-record. Maaari pa ring magpakita ng oras ang relo, ngunit naka-deactivate ang mga button.

I-charge ang baterya sa pamamagitan ng pagkakabit nito sa iyong computer gamit ang kasamang USB cable, o i-charge gamit ang USB-compatible na wall charger. Aabutin nang humigit-kumulang 2-3 oras para ganap na mai-charge ang bateryang walang karga.

TIP:

Maaari mong baguhin ang GPS fix interval habang nagre-record upang makatipid sa baterya. Tingnan ang Katumpakan ng GPS at pagtitipid ng baterya.

Inhaltsverzeichnis