Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 sowie der Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen an. Solltest du Probleme mit dem Zugriff auf Informationen auf dieser Website haben, kontaktiere bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto 3/Suunto 3 Fitness Gebruikershandleiding

Naleving

CE

Hierbij verklaart Suunto Oy dat radioapparatuur van het type OW175 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vindt u hier terug: www.suunto.com/EUconformity.

CESCM

FCC naleving

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) dit apparaat moet ongevoelig zijn voor eventuele ontvangen interferentie, waaronder ook interferentie die onjuist functioneren kan veroorzaken. Dit product is getest op naleving van de FCC-standaarden en is bedoeld voor gebruik in huis of kantoor.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet door Suunto zijn goedgekeurd kunnen uw machtiging om dit apparaat onder de FCC-regelgeving te gebruiken ongeldig maken.

LET OP: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bestemd om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en, indien deze niet is geïnstalleerd en volgens de instructies wordt gebruikt, kan dit schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat zich in een specifieke installatie geen interferentie zal voordoen. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisie-ontvangst, wat kan worden gecontroleerd door de apparatuur aan en uit te schakelen, dan wordt de gebruiker gevraagd om de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen uit te voeren:

  • de ontvangstantenne anders te richten of te verplaatsen.
  • De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger te vergroten.
  • De apparatuur aansluiten op een stopcontact op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten.
  • Raadpleeg de verdeler of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

IC

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licenties van Industry Canada. De werking ervan is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en

(2) dit apparaat moet ongevoelig zijn voor eventuele ontvangen interferentie, waaronder ook interferentie die onjuist functioneren kan veroorzaken.

NOM-121-SCT1-2009

The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the equipment or device.

KC

(1) 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

(2) 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

Thailand-NBTC

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทช.

NCC

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定:

(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

(2)第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

EAC

EAC

Inhaltsverzeichnis