Suunto strebt die Konformitätsstufe AA dieser Website mit den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 an, sowie die Erfüllung weiterer Zugänglichkeitsnormen. Sollten Sie Probleme mit dem Zugang zu Informationen auf dieser Website haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst in den USA unter +1 855 258 0900 (gebührenfrei).

Suunto Spartan Sport Wrist HR Потребителско ръководство - 2.5

Inhaltsverzeichnis

Алтиметър

Suunto Spartan Sport Wrist HR използва GPS, за да измерва височината. При оптимални условия на предаване, при които са елиминирани потенциалните грешки, типични при изчисляването на GPS позиция, данните за височината от GPS би трябвало да предоставят доста точна стойност за надморската височина.

За да получите по-точно отчитане от GPS височината, сравнима със стойността, която бихте получили от барометрична височина, ще Ви трябват допълнителни източници на данни като например жироскоп или доплеров радар, за да регулирате GPS височината.

Тъй като Suunto Spartan Sport Wrist HR разчита единствено на GPS, за да измерва височината, ако GPS не е настроен на максимална точност, всяко филтриране може да допусне грешка, което да доведе до потенциално неточни височинни стойности.

Ако се нуждаете от много точно отчитане на надморската височина, уверете се, че точността на GPS е настроена на Best (Най-висока) по време на записа.

Дори и при най-добрата точност обаче височината, отчетена от GPS, не трябва да се счита като абсолютна позиция. Това е приблизителна стойност на реалната надморска височина и точността на това изчисление до голяма степен зависи от околните условия.