Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Fitness Uživatelská příručka

Adaptivní vedení při tréninku

Hodinky Suunto 3 Fitness automaticky vytvoří sedmidenní tréninkový plán, který vám pomůže udržet, zlepšit nebo rychle posílit aerobní fyzickou kondici. Tři různé tréninkové programy se liší týdenní zátěží a intenzitou tréninku.

Vyberte si cíl cvičení:

S3F Select Goal

Zvolte možnost „udržovat“, pokud se již cítíte poměrně v kondici a chcete si současnou fyzičku zachovat. Tato možnost je vhodná také pro ty, co s pravidelným cvičením teprve začínají. Jakmile se do toho dostanete, můžete samozřejmě tréninkový program změnit na náročnější.

Možnost „zlepšit“ je zaměřena na postupné zvyšování aerobní fyzické zdatnosti. Potřebujete-li zlepšit svou aerobní fyzickou zdatnost rychleji, zvolte program „rychle posílit“. Tento program zahrnuje náročné tréninky vedoucí k rychleji viditelným výsledkům.

Tréninkový plán se skládá z plánovaných cvičení s cílovým trváním a intenzitou. Jednotlivá cvičení jsou naplánována s cílem pomoci vám udržet a zlepšit kondici postupně, bez nadměrného namáhání těla. Pokud cvičení vynecháte nebo naopak zvládnete větší zátěž, než program předpokládá, hodinky Suunto 3 Fitness váš tréninkový plán adekvátně upraví.

Když zahájíte plánované cvičení, vaše hodinky vám budou pomocí vizuálních a zvukových indikátorů dávat pokyny, jak zůstat ve správné intenzitě, a budou sledovat vaše pokroky.

Nastavení zón tepové frekvence (viz Zóny tepové frekvence) ovlivňuje adaptivní tréninkový plán. K nadcházejícím činnostem vašeho tréninkového plánu patří intenzita. Pokud nejsou správně nastaveny zóny tepové frekvence, rady týkající se intenzity během plánovaného cvičení nemusí korelovat se skutečnou intenzitou cvičení.

Postup zobrazení příštích plánovaných tréninků:

 1. Ze zobrazení ciferníku přejděte stisknutím pravého spodního tlačítka na displej s informacemi o tréninku.

  SF3 Training Insight

 2. Po stisknutí prostředního tlačítka se zobrazí plán na aktuální týden.

  SF3 Weekly Plan

 3. Stiskněte pravé spodní tlačítko a zobrazí se vám dodatečné informace; den tréninku, trvání a intenzita (na základě zón tepové frekvence, viz Zóny intenzity.

  SF3 Weekly Plan Details

 4. Stisknutím levého spodního tlačítka opustíte zobrazení plánovaných cvičení a vrátíte se na displej zobrazující čas.

POZNÁMKA:

Dnešní plánovanou aktivitu také můžete zjistit stisknutím prostředního tlačítka při zobrazení ciferníku.

POZNÁMKA:

Adaptivní vedení při tréninku má základní cíl, kterým je udržení, zlepšení nebo rychlé posílení vaší fyzické kondice. Pokud máte velmi dobrou kondici a cvičíte často, sedmidenní plán nemusí vyhovovat vašim současným návykům.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud jste po nemoci, nemusí být tréninkový plán schopen dostatečně se přizpůsobit, když začnete znovu cvičit. Buďte po nemoci obzvlášť opatrní a cvičte ve snadné intenzitě.

VAROVÁNÍ:

Hodinky nedokážou rozpoznat zranění. Dodržujte doporučení svého lékaře, pokud se zotavujete po zranění, teprve poté cvičte podle tréninkového plánu v hodinkách.

Postup deaktivace personalizovaného tréninkového plánu:

 1. V menu nastavení jděte na Trénink.
 2. Přepněte Pokyny na vypnuto (off).

  SF3 Guidance

Pokud si nepřejete adaptivní vedení, ale chcete cíl cvičení, můžete jako týdenní cíl definovat cílový počet hodin z nastavení na Trénink.

 1. Vypněte Pokyny.
 2. Potvrďte Týdenní cíl stisknutím prostředního tlačítka.
 3. Zvolte nový Týdenní cíl stisknutím pravého horního nebo pravého dolního tlačítka.

  SF3 Weekly Goal

 4. Potvrďte stisknutím prostředního tlačítka.

Vedení v reálném čase

Pokud máte na daný den naplánované cvičení, zobrazí se taková aktivita jako první možnost v seznamu sportovních režimů, až otevřete zobrazení cvičení před zahájením záznamu cvičení. Pokud chcete pokyny v reálném čase, začněte doporučované cvičení jako při normálním záznamu, viz Záznam cvičení.

POZNÁMKA:

Dnešní plánovanou aktivitu také můžete zjistit stisknutím prostředního tlačítka při zobrazení ciferníku.

Při cvičení podle plánovaného cvičení se vám zobrazí zelený indikátor pokroku a procentuální hodnota pokroku. Cíl je odhadován na základě plánované intenzity a trvání. Když cvičíte v rámci plánované intenzity (na základě tepové frekvence), měli byste cíle dosáhnout zhruba po plánované době. Cvičením při vyšší intenzitě se k cíli dostanete rychleji. Podobně platí, že při nižší intenzitě bude dosažení cíle trvat déle.

Table of Content