Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 3 Fitness Uživatelská příručka

Sledování spánku

Kvalitní noční spánek je důležitý pro duševní i fyzické zdraví. Své hodinky můžete použít k měření spánku a ke sledování, kolik času a jak kvalitně spíte.

Necháte-li si hodinky Suunto 3 Fitness, když jdete spát, budou měřit spánek na základě údajů akcelerometru.

Měření spánku:

  1. V nastavení hodinek přejděte na položku Spánek a stiskněte prostřední tlačítko.
  2. Zapněte funkci Sledování spánku.

    sleeptracking setting Trainer

  3. Nastavte čas, kdy obvykle chodíte spát a kdy se obvykle budíte.

V posledním kroku definujete dobu, kterou strávíte spánkem. Vaše hodinky toto časové období využívají k určení, kdy spíte (během doby spánku) a vykazují veškerý spánek jako jednu činnost. Pokud se například jdete například v noci napít, hodinky budou i nadále spánek po této události počítat společně s předchozím spánkem jako jednu činnost.

Pokud usnete dříve nebo budete spát déle, než jak máte nastavenou dobu spánku, budou hodinky měřit váš spánek, dokud nějaká část spánku bude spadat do období vymezeného nastavenou dobou spánku.

POZNÁMKA:

Pokud půjdete spát mimo vymezenou dobu spánku, hodinky nebudou takový spánek počítat jako spánek.

Když povolíte měření spánku, můžete také nastavit spánkový cíl. Dospělý člověk obvykle spí 7 až 9 hodin denně, nezapomeňte však, že vaše ideální doba spánku se nemusí s obvyklými hodnotami shodovat.

POZNÁMKA:

Veškerá měření spánku, kromě kvality spánku a průměrné TF, vycházejí pouze z pohybu, jde proto o odhady, které nemusí odrážet vaše skutečné spánkové zvyklosti.

Kvalita spánku

Kromě trvání spánku hodnotí vaše hodinky také kvalitu spánku. Vycházejí při tom z proměnlivosti tepové frekvence během spánku. Proměnlivost tepové frekvence během spánku naznačuje, jak vám spánek pomáhá si odpočinout a regenerovat. Kvalita spánku se v souhrnu spánku zobrazuje jako hodnota na škále 0 až 100, kde 100 je nejvyšší kvalita.

Měření tepové frekvence během spánku

Máte-li zájem měřit kvalitu spánku, ujistěte se, že máte aktivovanou funkci Denní TF (viz Denní TF) a měření spánku.

Automatický režim Nerušit

Automatické nastavení režimu Nerušit umožňuje automaticky aktivovat režim Nerušit během spánku.

Spánkové trendy

Když se vzbudíte, hodinky vás seznámí se souhrnnými informacemi o spánku. Souhrn obsahuje údaj o celkové době trvání spánku, stejně jako odhad doby, po kterou jste byli vzhůru (hýbali jste se), údaj, kdy jste šli spát, kdy jste vstali, jakou jste měli průměrnou TF a kvalitu spánku.

Celkový trend spánku můžete sledovat pomocí přehledu spánku. Při zobrazení ciferníku vyvolejte opakovaným stiskem pravého spodního tlačítka Spánek displej. První náhled ukáže váš poslední spánek v porovnání s cílovým trváním spánku.

SF3 Sleep Last Night

Na displeji spánku můžete jednou stisknout prostřední tlačítko, zobrazí se průměrné trvání spánku a průměrná tepová frekvence během spánku za posledních sedm dní. Po stisknutí pravého spodního tlačítka můžete údaje prohlížet místo grafů jako číselné hodnoty.

TIP:

Přidržením prostředního tlačítka na displeji Spánek otevřete nastavení měření spánku a souhrnné informace o posledním spánku.

Table of Content